Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

SDH Příseka

Činnost SDH Příseka

Hlavní stránka


Humorný kvíz s hasičskou tématikou

V povídce Pancéřová pěst od Jana Drdy se sedmnáctiletý Pepík Hošek dostává s houfem bojechtivých Pražanů k ukořistěným zbraním a zalehne mezi obránce barikády. Najíždějí německé tanky, jejichž postup mají zastavit tři střelci pancéřových pěstí. Prvnímu selže zbraň a je zastřelen, druhý nezkušený odpaluje opřen o zeď a je roztrhán, třetím střelcem je Pepík. Svým podařeným výstřelem zachraňuje barikádu.

Otázka: Co drží odvážný střelec na rameni ???
1. Vodní dělo
2. Historickou proudnici na sníh
3. Savici
4. Ano, poznal jsem pancéřovou pěst

OTEVŘÍT KVÍZ

!!! Odpovědi zanechte v DISKUZI !!!