Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah
Volby v obci


Volby do obecního zastupitelstva

Rok 1938

Volba byla provedena dohodou:

StranaMandáty
Republikánská strana6
Domovina4
Živnostenská strana1
Čs. strana lidová1
Celkem12


Starostou byl zvolen Václav Pojer, rolník číslo 1.

Počátek okupace

Rok 1939

Z rozhodnutí vedoucích orgánů rozešly se tyto strany:
1. Repub.strana zeměděl. a malorolnického lidu
2. Čs. strana národně socialistická
3. Čs. strana živnostensko obchodnická
4. Strana národního sjednocení
5. Čs. strana lidová
6. Národní liga
Tyto strany pak společně vytvořily stranu národního hnutí NÁRODNÍ JEDNOTA.

Na počátku okupace starosta obce Václav Pojer z čísla 1 donucen k rezignaci.
Jednomyslnou volbou pak jmenován novým starostou Tomáš Bruzl číslo 25.