Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah
Volby v obci


Složení Akčního výboru Národní fronty

únor 1948

Dosavadní vláda se rozpadá a nastupuje vláda Klementa Gottwalda. Politické strany zůstávají 3 a obrozují se od lidu nepřátelských živlů. Strana sociálně demokratická se slučuje s KSČ. Strana Národně sociální se jmenuje nyní Socialistická. Strana Lidová zůstává.

Po vítězném únoru 1948 se v obcích ustavují "Akční výbory", v nichž mají zastoupení členové obrozených stran a bezpartijní.

Akční výbor v Přísece
Josef Vrána - předsedaPříseka č. 54
Oldřich Jelínek - ředitel školyPříseka č. 47
Karel ProcházkaPříseka č. 59
Jan PulicarPříseka č. 20

Za předsedu MNV jmenoval Akční výbor Karla Filu, Příseka č.58.
Po půldruhém roce Karel Fila onemocněl a byl jako předseda vystřídán ředitelem školy Oldřichem Jelínkem až do nových voleb v roce 1951.

Politické strany v obci se po únoru 1948 rozešly. Vedoucí politickou úlohu má KSČ.