Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah
Volby v obci


Zastoupení stran v Místním národním výboru

léto 1945

O zastoupení v MNV po letních volbách 1945 jsou v přísecké kronice dvě verze. Jedna v podání řídícího učitele Karla Hrdličky a druhá v podání dalšího řídícího učitele Aloise Růžičky.

Na základě voleb do "PROZATÍMNÍHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ" bylo upraveno paritní zastoupení stran v MNV, takže složení a zastoupení bylo následující:

I. verze - dle kronikáře Karla Hrdličky
Josef Vrána - předsedakrejčíPříseka 54Komunistická strana čsl.
Karel ProcházkaobchodníkPříseka 57Komunistická strana čsl.
Karel Varhaníkzaměstnanec ČSD v.v.Příseka 65Komunistická strana čsl.
Josef FilatesařKomárovice 11Komunistická strana čsl.
Josef Vlček - místopředsedarolníkKomárovice 8Čsl. strana lidová
Tomáš BruzlrolníkPříseka 25Čsl. strana lidová
Stanislav UrbánekrolníkPříseka 6Čsl. strana lidová
Josef ŠťávatruhlářPříseka 12Čsl. strana lidová
Karel Hrdlička - jednatelřídící učitelPříseka 47Čsl. strana národně sociální
Josef Nováček - pokladníkkovářPříseka 41Čsl. strana národně sociální
Stanislav BruzlrolníkPříseka 29Čsl. strana národně sociální
Josef HonsrolníkKomárovice 5Čsl. strana národně sociální


II. verze - dle kronikáře Aloise Růžičky
Josef VránakrejčíPříseka 54Komunistická strana čsl.
Karel FilaneuvedenoPříseka 58Komunistická strana čsl.
Josef FilatesařKomárovice 11Komunistická strana čsl.
Jan Pojer - předsedaneuvedenoPříseka 32Čsl. strana lidová
Tomáš BruzlrolníkPříseka 25Čsl. strana lidová
Tomáš BruzlneuvedenoPříseka 55Čsl. strana lidová
Josef ŠťávatruhlářPříseka 12Čsl. strana lidová
Josef VlčekneuvedenoKomároviceČsl. strana lidová
Karel Hrdlička - jednatelřídící učitelPříseka 47Čsl. strana národně sociální
Josef Nováček - pokladníkkovářPříseka 41Čsl. strana národně sociální
Stanislav BruzlrolníkPříseka 29Čsl. strana národně sociální
Josef HonsrolníkKomárovice 5Čsl. strana národně sociální