Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ObsahHlavní stránka


Senát Národního shromáždění Republiky Československé, r. 1928
II. volební období, 6. Zasedání, Tisk 625.

Návrh

senátorů K. Sáblíka, O. Hrejsy a společníků na

poskytnutí pomoci postiženým požárem

v obci Přísece u Jihlavy


Dne 5. března 1928 postižena byla obec Příseka u Jihlavy požárem, který zničil úplně deset stavení obytných, devět stodol se zásobami obílí, píce, hospodářských strojů a celou řadu stájí a kolen. Vyhořeli rolníci: Průzl, Škrdla, Mirtl, St. Průzl, J. Pojer, Komárek, Fr. Pojer, Líbalová, domkáři Šaroun a Líbal a hostinský Pokorný. Škody jsou obrovské a jen z části kryty pojištěním. Zemědělci postižení požárem nemají ani nářadí k obdělání půdy, ani osiva a proto je nutno, aby stát poskytl jim ihned vydatnou podporu.

Podepsaní navrhují, slavný senáte, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby na zmírnění škod způsobených požárem v obci Přísece u Jihlavy:
1.prominula postiženým předepsané daně na rok 1928 včetně daně z obratu
2.posečkala a v nutných případech i odepsala starší dosud nezaplacené daně a povolila úlevy při jejich splácení
3.povolila slevu na dovoz stavebního materiálu
4.poskytla s největším urychlením vydatnou finanční pomoc postiženým k obnově zničených budov, ať již ve formě přímé peněžní podpory, neb poskytnutím bezúročné půjčky, neb půjčky na snížený úrok
5.dala pokyn min. soc. péče, aby vyšlo žádostem postižených o podporu ve smyslu projednávaných zákonů o stavebním ruchu co nejvíce vstříc
6.dala škody neprodleně úředně zjistiti a vyšetřiti

V Praze, dne 27. března 1928 K. Sáblík, Otm. Hrejsa