Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ObsahHlavní stránka


Příseka v datech

Od bitvy na Bílé hoře (r. 1620)
do vyhlášení samostatnosti (r. 1918)


do roku 1622zdejší kostel byl kostelem farním, fara však v období reformace zanikla
1623Příseka byla přifařena do Brtnice; hřbitovní kostel sv. Barbory v Přísece se tak stává pouze filiálním
1623Rombaldo hrabě z Collalto koupil císařskou komorou zkonfiskovaný přísecký statek za pouhých 10.000 moravských tolarů, připojil jej k Brtnici a ihned započal se stavebními úpravami na panské sídlo zámeckého typu
1630Brtnický statek s Přísekou a mnohými jinými ještě statky utvořil svěřenský velkostatek, založený Rombaldem XIII., hrabětem z Collalto a San Salvatore
1618 - 1648za třicetileté války se tragické události naší obci vyhnuly
1679ve vsi bylo při sestavování lánových rejstříků zjištěno 21 osedlých a jen dvě stavení pustá; všichni hospodařili na půdě a 11 bylo láníků
počátek 18. stol.na Müllerově mapě Moravy je Příseka uvedena jako Prišnik
2. pol. 18. stol.na vojenských mapách (Josefovské mapování) je Příseka uvedena jako Prisnicz
1791ve zdejším zámečku byla zřízena škola, kam docházeli také žáci z blízkých Komárovic a Uhřinovic
1. pol. 19. stol.na vojenských mapách (Františkovo mapování) je Příseka uvedena jako Prisnek
18. stol. - 19. stol.kostel sv. Barbory prošel celou řadou stavebních úprav, včetně interiéru
1842ves má 41 domů a 347 obyvatel
1846Příseka je uváděna Prisznek, Přiseky a Přišeka
1849někdejší vrchnostenský dvůr je pronajímán různým nájemcům
pol. 19. stol.do Příseky se nastěhovala první židovská rodina - na č.p. 26 se objevil Žid Jakub Pokorný se svojí ženou Karolínou; vedl hospodu a hospodařil na poli
1852přestavba kostelní věže do nynější podoby
1866dne 9. července přes Příseku táhli Prušáci; byla jimi zavlečena do Příseky i Komárovic cholera, která si vyžádala dost obětí
1881od tohoto roku ves získává současný název - Příseka
1883přičiněním místního učitele Havelky je v Přísece založen dobrovolný hasičský sbor
1890hasičský sbor si opatřil dvouproudní stříkačku za obnos 680 zl. Veškerý obnos na stříkačku byl vyprošen u dobrodinců a spolků
1895obec postavila hasičské skladiště
1895byla postavena dvoutřídní obecná škola
počátek 20. stol.v Přísece bylo napočítáno 45 popisných čísel a 342 obyvatel
1909Uhřínovice se oddělily od Příseky a utvořily samostatnou obec politickou
1914byla zahájena jednání o stavbě vodovodu, která bohužel přerušila 1. světová válka a ještě oddálila následná drahota
1914 - 19181. světová válka, ve které padli v bojích 3 přísečtí občané


Čerpáno z historických pramenů, zpracoval Čeněk Doucha