Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ObsahHlavní stránka


Příseka v datech

Období První republiky (1918 - 1939)


20. léta 20. stol.při pozemkové reformě byl z příseckého velkostatku vytvořen zbytkový statek
1923počala se psát obecní kronika, první kronikář byl Antonín Šána, řídící učitel v Přísece
192511. května byla veliká průtrž mračen, jež nadělala na polích mnoho škody; voda strhla oba splavy u pily i u mlýna, na vesnici se na metr vysoko hrnula přes silnici a poškodila mostek
192527. června byl na rozcestí staré a nové silnice odhalen památník parcelace, zbudovaný místní "Domovinou";
kamenný památník byl po autonehodě, kdy byl poškozen (v 50. letech?) rozebrán na stavební součásti
192530. července v obci byla velká krádež, při které vloupali se v noci okny neznámí lupičové do 3 stavení, kdež odcizili za 700 Kč postrojů, 18 kusů peřin, šatstvo, prádlo a hodinky; svůj lup odnášeli na hřbitov do márnice, odkud beze stopy zmizeli
1925 - 1927po dlouhém váhání došlo k vybudování obecního vodovodu
19285. března obrovský požár v Přísece, který dosáhnul katastrofálních rozměrů. Celá řada domů krytá vesměs šindelem a doškem po levé straně silnice do Jihlavy padla tomuto zhoubnému živlu za oběť
1928byl přestavěn hostinec "U Procházků" číslo 7. Hostinská místnost byla zvýšena a rozšířena, všechny budovy opatřeny tvrdou krytinou, kůlna přestavěna v přímý směr s hlavní budovou
192827. října byla uspořádána oslava 10. výročí republiky československé, s lampiónovým průvodem s hudbou po vesnici k "Lípě Svobody" (byla pokácena v 90. letech). Odtud ubíral se průvod za hudby a zpěvu na Katovu Horu, kde byla pálena hranice
1929přísecký mlynář pan Hekrdla prodal vodní pilu panu Kubešovi, který postavil na místě pily brusírnu skla
1931započalo se se stavbou silnice k Puklicím; silnice stavěna po staré cestě do Puklic přes dvůr hostince "U Procházků", kde též musela býti vykoupena část stodoly
1931byla provedena elektrizace obce; až na několik výjimek téměř všechna domovní čísla použila výhody elektrického proudu
1935dne 17. listopadu před půlnocí vznikl zhoubný požár, který kvůli silnému větru vkrátku dosáhl ohromných rozměrů a kterému padla za oběť celá řada domů po pravé straně silnice do Jihlavy
1938místní, jakož i většina přespolních občanů z Komárovic věnovali nájemné z platby za obecní honitbu sboru dobrovolných hasičů v Přísece na zakoupení motorové stříkačky
1938u příležitosti 20 let trvání republiky byl obecní pozemek na Vejhoně obcí oplocen a vysázen 32 vysokokmeny; sad byl nazván jménem prezidenta Osvoboditele "Masarykovým jubilejním sadem" a byl slavnostním způsobem obci předán
(Stejně jako "Lípa Svobody" (zasazena 1918) a "Památník parcelace" (vybudován 1925) upadl v zapomnění a poté zanikl i "Masarykův jubilejní sad" (1938). Tradicí si tedy u nás moc nevážíme - pozn.aut.)
1938na výzvu hlavu státu byla nařízena všeobecná mobilizace mužů do 40 roků, po které odešlo bránit svobodu naší vlasti dne 24. září ráno 23 místních občanů; do 3 měsíců po Mnichovské dohodě se všichni navrátili zdraví domů


Čerpáno z historických pramenů, zpracoval Čeněk Doucha