Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ObsahHlavní stránka


Proč je Holý vrch nazýván "Kolíbl" (Kohlhübel)

U osady Hraničná - část obce Janov nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou), najdete rovněž kopec KOHLHÜBEL, který je zde překládán jako UHELNÝ PAHOREK. Tam je vysvětlení jednoduché, neboť prvními osadníky byli právě uhlíři.

Název Kohlhübel je dvoučlenné kompozitum. V rozpadu slova pak zjistíme, že Kohle znamená německy uhlí. Druhá část názvu je zkomolená. Kopec se německy sice řekne Hügel, ale v některých místních názvech v Česku jsou zastoupeny i nářeční tvary der Hübel, popř. Hübl, překládané jako vrch.

Protože ale zdejší kopec stejného jména - česky Kolíbl - rozhodně nemá žádnou historickou spojitost s těžbou uhlí, je třeba pátrání stočit jiným směrem. Pokud je tedy v místních českých mapách uváděn HOLÝ VRCH a budeme překládat opačně, pak holý v němčině znamená kahl a ve spojení s vrchem dostaneme KahlHügel, od kterého je jenom krůček k nářečnímu tvaru KahlHübel, zkomolenému na KohlHübel, česky Kolíbl.