Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Hasičský sbor a ohně od roku 1881

Založení hasičského sboru

Roku 1883 založen přičiněním místního učitele Havelky v Přísece sbor hasičský. Živořil však vzdor četným podporám, jichž se mu zpočátku dostávalo. Neměl žádnou stříkačku a o její zakoupení se nikdo nestaral. Užíval stříkače dle starodávného zařízení. Teprve roku 1890 opatřil si hasičský sbor stříkačku dvouproudní za obnos 680 zl. Veškerý obnos na stříkačku byl u dobrodinců a spolků vyprošen. Roku 1895 postavila obec hasičské skladiště.

Ohně v Přísece

Dne 18. listopadu 1881 vyhořela u čísla 25 v Přísece kůlna Tomáši Bruzlovi patřící. Pachatel neznámý.

Roku 1882 vyhořela u čísla 2 v Přísece stodola Jana Štefla se skoro celou sklizní obilní. Pachatel neznámý.

Dne 30. června 1888 neznámým způsobem vypukl oheň v panském zdejším dvoře. Shořela píce a krovy na dojníkách. Při ohni pracovali hasiči z Příseky, Brtnice, Puklic a ze Střížova.

Téhož roku 1888 o posvícení vyhořela v Přísece pazderna.

Dne 4. července 1903 vypukl v Přísece oheň ve stodole při domu číslo 1, patřící rolníku Václavu Pojerovi. Přispěním hasičů podařilo se zhoubný živel jen na tuto stodolu omeziti.

Z 2. na 3. června 1908 vypukl v Přísece v čísle 1 oheň, který zničil obytná stavení tohoto statku.

V roce 1910 po žních vyhořela u domu číslo 7 Matěji Procházkovi patřící.

Dne 19. května 1912 odpoledne, neznámo jak, vypukl oheň a strávil obecní sušírnu lnu. Ježto bylo veliké sucho, počínal hořeti i okolní panský les.

Brzy na to, 27. května 1912 opět neznámým způsobem, vypukl oheň v čísle domu 35 a strávil je úplně. Ještě nebyly práce hasičské skončeny a již znovu vypukl v době polední oheň v čísle domu 21. I toto stavení docela ohněm bylo zničeno.

V noci ze dne 30. dubna na 1. května 1913 vypukl v 2. čísle, patřícím Josefu Šteflovi, v Přísece oheň, jenž strávil střechy obydlí a chalupu tohoto statku. Od statku číslo domu 1 shořela sýpka s kůlnou.

Dne 10. června 1923 vypukl v Přísece před půlnocí oheň v domě Tomáše Líbala číslo 33, kde zničil jen střechu obytného stavení.

Ohně v Komárovicích

Dne 2. října 1888 vyšel oheň ze stavení číslo 7 v Komárovicích u Matěje Fily a strávil celé obydlí tohoto se zásobami píce, pak veškeré budovy a zásoby obilné a pícní Anny Vlčkové číslo 6. Pachatel nebyl vypátrán. Při ohni působily hasičské sbory z Příseky, Střížova, Puklic a Luk.

Dne 30. srpna 1898 vypukl v Komárovicích číslo domu 14 u Josefa Knotka oheň, jenž strávil veškerá stavení jeho se zásobami obilí a píce. Pachatel neznámý. Při ohni pomáhali hasiči z Příseky, Střížova, Lhoty a Brtnice.

Z 12. na 13. srpna v noci roku 1903 vypukl oheň ve stodole při čísle 12 v Komárovicích a zničil čísla 12, 11, 10, 9, 22 a 20. Pachatel neznámý. Několik kusů dobytka se též zadusilo.

Dne 8. července 1823 shořela v Komárovicích u čísla 8 stodola rolníka Josefa Vlčka.