Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1930

Sčítání lidu

Dle úředního sčítání lidu 2. prosince 1930 bylo v Přísece 55 domovních čísel, 66 bytových stran a 319 přítomných osob.

V osadě Komárovicích 27 obývaných domů, 27 bytových stran a 154 přítomných osob.

Vzhledem ku sčítání v roce 1921 přibyla v Přísece 3 domovní čísla, ubyly 3 bytové strany a ubylo 47 osob. V Komárovicích přibyly 4 domy, bytových stran stejně jako v roce 1921, osob o 3 více. V Přísece 1 osoba národnosti německé, jinak všechno obyvatelstvo československé.