Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


První kronikář

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 23. listopadu 1923 byl jsem já, Antonín Šána, řídící učitel v Přísece, ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Funkce této ujal jsem se v roce 1924. Narodil jsem se 8. ledna 1888 v Myslůvce u Telče. Po absolvování vyšší zemské reálky v Telči složil jsem zkoušku učitelské dospělosti a později způsobilosti v Brně. První moje učitelské místo bylo ve Velkém Beranově. Potom jsem působil v Kozlově, v Nové Vsi, načež roku 1914 jsem byl ustanoven definitivním učitelem při zdejší dvoutřídní obecné škole.

Pobyl jsem zde pouze 4 měsíce, načež jsem byl přikázán vyučovati na jednotřídní obecnou školu v Arnolci, místo učitele, který musel odejíti na vojnu. Odtud jsem 7. května 1915 též musel narukovati do Hallu u Innsbrucku, potom na ruskou frontu, kdež jsem byl v červnu 1916 při Brusilovské ofensivě zajat. Zdržoval jsem se potom v Kyjevě a Oděsse. Z Oděssy jsem se přihlásil do československého vojska na Rusi, načež jako legionář, projev třikráte Sibiř a zúčastniv se bojů na sibiřské magistrále, vrátil jsem se s anglickou lodí "Hentsent" z Vladivostoku přes Japonsko, Šanghaj, Hong-kong, Singapur, Ceylon, Aden, Suezským průplavem do Terstu. Cesta po moři trvala 56 dní.