Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Založení pamětní knihy obecní

Obecní rada obce Příseky ve své schůzi konané dne 12. listopadu 1923 předává tuto pamětní knihu, obsahující 300 stran, dnešním dnem k vedení ustanovenému prvnímu kronikáři.

Obecní rada v Přísece, 23. listopadu 1923, níže podepsáni:
Josef Štefl - starosta
František Mátl - radní
Jan Škrdla - radní
Josef Hons - radní


První kronikář Antonín Šána, řídící učitel v Přísece, měl skutečně velmi pěkný rukopis, posuďte sami. První stránka obecní kroniky vypadá následovně:

První strana pamětní knihy obce Příseky