Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1926

Založení odborní Národní Jednoty

Dne 13. června konána ustavující schůze odborní Národní jednoty v Přísece. Předseda: Škrdla František, jednatel Šána Antonín, pokladník Bruzl Stanislav, 23 členů.

Památník parcelace

Dne 27. června na rozcestí staré a nové silnice (pozn.: v blízkosti Rezkova vršku) odhalen Památník parcelace, zbudovaný místní "Domovinou". Slavnost pořádána okresní organizací republikánské strany. Řeč ředitele Zelinky stranicko-politického rázu neodpovídala vážnosti slavnosti.

Velká krádež

V noci na 30. července vloupali se okny neznámí lupičové do stavení hostinského Pokorného, jemuž odnesli za 700 Kč postrojů a do bytů rolníka Pojera Václava číslo 1 a domkaře Františka Škrdly, číslo 54, kdež odcizili celkem 18 kusů peřin, šatstvo, prádlo a hodinky. Pokoušeli se dostati okny i do jiných stavení. Svůj lup odnášeli na hřbitov do márnice, odkud beze stopy zmizeli. Pachatelé nebyli vypátráni.

K zápisu je v kronice přiložen novinový výstřižek, kde je tento dovětek: "V obci je všeobecné uspokojení, že se neztratil i ponocný."

Úrazy

Dne 27. září pomáhala tlačit vůz naložený zelím 15-tiletý sirotek Anna Hosová číslo 2 k vývozu. Povoz se však zvrátil na děvče, jemuž přeražena tíhou noha v lýtku tak, že kost vyhřezla z masa ven. Těžce zraněná byla dopravená do jihlavské nemocnice.

V neděli 14. listopadu houpal se Karel Pojer, synek rolníka Václava Pojera z Příseky číslo 1 s kamarády na prkně. Z prkna však spadl tak nešťastně, že si zlomil nohu v koleni. Po prvním ošetření brtnickým lékařem byl dopraven do nemocnice v Jihlavě.

Požár stohy

V pondělí 15. listopadu o půl druhé hodině ranní chytila neznámým způsobem na poli před školou stoha Františka Líbala, řezníka v Přísece. Ježto vanul příznivý vítr, nehrozilo škole ani druhým stavením žádné nebezpečí. Škoda byla kryta pojištěním.