Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1925

Oslava

Dne 7. března uspořádána oslava 75. narozenin pana presidenta republiky ve školní budově, které se zúčastnilo kromě školních dítek i občanstvo.

Volby v Jihlavě

Dne 22. března české vítězství při obecních volbách v Jihlavě. Zpráva ta působila radostným dojmem i ve zdejší obci, neboť mnoho rodáků příseckých je též v Jihlavě usazeno.

Bouře a průtrž mračen

Dne 11. května v pondělí, kolem 5. hodiny odpolední rozpoutala se nad Jihlavskem strašná bouře, která na několika místech vyvrcholila v průtrž mračen. V krátké době hnaly se odevšad spousty vod, jež nadělaly na polích mnoho škody. Voda strhla oba splavy u pily i u mlýna, na vesnici se na metr vysoko hrnula přes silnici a poškodila mostek. Na panském poli "Na stráni" vybrala hluboké průrvy, z nichž prostřední zůstává nezavezena.

Nejvíce škod však způsobil příval v Brtnici, kde zpustošil několik domků a zaplavil celé náměstí spoustami hlíny, štěrku a kamení.

Pronájem honitby

Dne 3. listopadu byla pronajímána honitba. Nájemcem jest Leopold Žampach, obchodník z Jihlavy. Pronajmuta za 4150 Kč ročně.

Knihovna

Dne 4. listopadu vypůjčena zdejší obecní knihovnou od okresního osvětového sboru obvodová knihovna o 50 svazcích. Vypůjčena na zimní období.

Volby do národního shromáždění a senátu

Dne 15. listopadu byly konány volby do národního shromáždění a do senátu.