Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1927

Neúroda žita

V roce 1927 žita špatně přezimovala a trpěla hlavně plísní sněžnou. Byla tedy úroda žita velmi slabá nejen u nás, ale i v jiných krajích. Brambor urodilo se v tomto roce nadbytek, což mělo vliv na značný pokles jejich ceny.

Sbírka na "Dětský den"

V den našeho osvobození 28. října vykonána byla sbírka po vsi a ve škole mezi žactvem ve prospěch "Dětského dne". Celkem vybráno 125 Kč 90 hal.
Též byla provedena po vesnici sbírka naturálií ve prospěch okresní péče o mládež v Jihlavě.

Nový domek

V tomto roce postavil si v Přísece nový domek pan Tomáš Bruzl, syn Tomáše Bruzla z čísla 4. Nový domek má číslo 55.

Zrušený domek

Chalupa stojící mezi stavením pana Urbánka, řezníka v Přísece a hostincem paní Aloisie Procházkové číslo 7, byla zakoupena za 3.000 Kč panem Urbánkem a zbořena. Získaným takto místem rozšířil si kupitel dvůr.