Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Další události roku 1945

Úrazy

To, že téměř v každé obci došlo k těžkým úrazům, jest pochopitelno, neboť všude byly pohozeny celé tuny třaskavin a muničních součástek. Přes několikeré upozornění a napomenutí došlo i v naší vesnici k politováníhodným neštěstím.

Zraněni byli:
Doucha František, rolník z č. 5 - popáleniny v obličeji;
Hos Josef, žák měšť. školy z č.10 - poranění na noze;
Pojer Jan, chlapec z č.32 - těžké poranění na noze, pro nebezpečí dalších komplikací byla mu noha amputována.

Teprve pozdějším zásahem pyrotechniků byla munice a třaskaviny zneškodněny.

Návrat zvonu do kostelní věže

Došlo i na jiné věci: Velký památný zvon, který dozněl z věže našeho kostelíka, dlouhou dobu odpočíval v Praze ve skladu na Maninách. Dík ovšem budiž velkému spěchu, s jakým se vítězilo na všech frontách Evropy, že zvon neskončil v tavicích pecích.

Zvon, náš zvon se neporušený vrátil a již zase volá věřící k díkuvzdání za šťastné ukončení války, naší radosti, volnosti a Svobodě. Věříme, že tentokráte se odmlčel naposledy. Tvůj hlas, zvonku náš milený, nechť volá nás všechny k míru, spokojenosti a činorodé práci pro nás a naše další pokolení, pro lepší a klidnější příští život našich dětí. Zvoň, burcuj, připomínej a volej "kazimíry" k odpovědnosti, neboť draze se rodila naše svoboda, zalévána rudou krví hrdinných bojovníků za naši pravdu, naše práva.

Oslava 50 let trvání místní obecné školy

Protože na rok 1945 připadlo 50-tileté trvání školy, rozhodl se MNV výročí oslaviti. Stalo se tak dne 18. a 19. srpna 1945 mohutnou manifestací zdejšího i okolního obyvatelstva.

Pořad v předvečer slavnosti dne 18. srpna:
1. Slavnostní večerka z věže zdejšího chrámu - Křídlovky a smíšený sbor: "Hvězdičky, dobrou noc".
2. Benátská noc na zdejším rybníce.

Pořad hlavní slavnosti dne 19. srpna:
1. V 6 hodin ráno budíček.
2. V 8 hodin přespolní běh na 3 km. (Závod o ceny vyhrál J.Fiala ze Střížova.)
3. V 1/2 10 slavnostní bohoslužby.
4. Ve 2 hodiny odpoledne průvod ke škole, kde byla oslava výročí 50-tiletého trvání školy.
a) Proslov předsedy MNV pana Josefa Vrány.
b) Proslov místopředsedy ONV pana Josefa Krůty.
c) Proslov řídícího učitele Karla Hrdličky.
d) Sborová recitace SČM v Přísece.
5. Odchod na cvičiště, kde byl sportovní a tělocvičný pořad vyplněn Sokolem z Puklic.
6. Lidová veselice na cvičišti.
7. Večer taneční zábava.
Po celý den byla ve škole výstava.

Morální i finanční výsledek byl velice slušný, neboť škola získala čistého výtěžku téměř 20.000 Kč, které jsou uloženy na spořitelní knížce na věcné výdaje školy.

Zastoupení stran v Místním národním výboru

Na základě voleb do Prozatímního národního shromáždění bylo upraveno paritní zastoupení stran v MNV mezi strany: Komunistická strana čsl., Čsl. strana lidová a Čsl. strana národně sociální. Čsl. sociální demokracie nebyla zastoupena, neboť v místě nebyla ustavena organizace.