Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1938

Volby do obecního zastupitelstva

Po šestiletém funkčním období byly ve zdejší obci vypsány volby do obecního zastupitelstva. Volba byla provedena dohodou. Starostou zvolen Václav Pojer, rolník č. 1.

Pronájem honitby a zakoupení motorové stříkačky

Obecní honitba byla po šestiletém období znovu pronajata českému mysliveckému spolku z Jihlavy za obnos 5.610 Kč.

Místní, jakož i většina přespolních občanů věnovali nájemné na ně připadající sboru dobrovolných hasičů v Přísece na zakoupení motorové stříkačky.

Smrt řezníkova syna

Dne 1. března zemřel v jihlavské nemocnici 30 roků starý Ludvík Líbal, syn řezníka. Při stahování kůže padlého dobytčete nakazil se snětí úhelovou (antrax) a této nemoci za hrozných bolestí podlehl. Pochován za velké účasti na místním hřbitově.

Založení "Masarykova jubilejního sadu"

Místní J.R.D. vysázela u příležitosti 20 let trvání republiky obecní pozemek na Vejhoně. Pozemek byl obcí oplocen a vysázen 32 vysokokmeny. Celkový náklad činil asi 800 Kč. Sad byl nazván jménem prezidenta Osvoboditele "Masarykovým jubilejním sadem" a byl slavnostním způsobem obci předán.

Úroda na polích

Úroda v roce 1938 byla velice pěkná, avšak trvalými dešti byla v naší obci třetina sklizně tak znehodnocena, že vymlácené zrno se ani ku zkrmování nehodilo. Veškeré práce polní byly velice zdrženy a vrchol všeho byla dne 23. září nařízená všeobecná mobilizace do 40 roků.

Mobilizace

Na výzvu hlavy státu bránit svobodu naší vlasti opustilo ráno 24. září 23 místních občanů svoje rodiny a nastoupili službu vojenskou u svých útvarů. Evidenční koně byli rovněž odvedeni a veškeré polní práce pro nedostatek lidských sil i potahů byly přerušeny. V době mobilizace byly v obci ubytovány 2 baterie dělostřeleckého pluku 125 v počtu asi 250 mužů a 60 koní, kteří byli z větší části ubytování v místním velkostatku a u občanů. Jejich velitelé dávali ochotně mužstvo i potahy občanům k dispozici ku provedení podzimní setby a vybírání bramborů. Po třech týdnech byli vystřídáni částí pěšího pluku 38. "Berounského", který měl sídlo v Brtnici.

Mnichovská dohoda

Po krutém rozhodnutí velmocí v Mnichově, kterým jsme byli donuceni odstoupiti třetinu území naší republiky našim sousedům, počali se navraceti záložníci domů. Přišli všichni zdraví, poslední za 3 měsíce Tomáš Štefl z čísla 13. Odvedení koně byli majitelům rovněž vráceni a krásný podzim umožnil zpožděné polní práce úplně dokončiti.

Slintavka a kulhavka ve vsi

Počátkem října zjištěn v obci první případ slintavky a kulhavky, kterou předtím již všechny okolní obce byly zamořeny. Vlivem chladného počasí a otužilosti dobytka byl její průběh mírný, uhynulo však přesto na různé komplikace slintavkou způsobené v Přísece a Komárovicích 5 krav. Ztráty způsobené zhubnutím, zmenšenou dojivostí atd. velice chovatele poškodily.