Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Obsah


Kronika obce


Rok 1931

Nová silnice k Puklicím

V roce 1931 započalo se se stavbou silnice k Puklicím za účelem dosažení lepšího spojení k Lukám, kde je nádraží. Náklad na stavbu činil v rozpočtu 330.000 Kč. Silnice stavěna po staré spojovací cestě z Jihlavy do Puklic přes dvůr hostince "U Procházků" číslo 7, kde též musela býti vykoupena část stodoly.

Elektrizace obce

V tomto roce provedena též elektrizace obce. Obec Příseka a Komárovice byly připojeny na síť západomoravských elektráren. Až na několik výjimek téměř všechna domovní čísla použila výhody elektrického proudu a též benzinové motory byly vyměněny v krátké době za elektrické.


Rok 1933

Volby do poslanecké sněmovny, senátu, okresního a zemského zastupitelstva

V prosinci roku 1933 byly konány volby do poslanecké sněmovny a senátu i volby do okresních a zemských zastupitelstev.