Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Kronikářů je málo, historii nemá kdo mapovat

Drtivé většině malých obcí na Jihlavsku hrozí, že za několik roků nebude o jejich historii žádná písemná památka. Historie se někde nemapuje už několik desítek let nebo dokonce vůbec.

Důvod? Kronikáře nikdo ve vesnicích dělat nechce. "Jestliže se přestanou psát kroniky, budoucím generacím nezanecháme žádný odkaz," říká rozhodně kronikář zhořské farnosti.

Zatímco větší města problémy s vedením kroniky nemají, pro obce menšího typu je to podle námi oslovených starostů z dlouhodobějšího hlediska neřešitelný problém.

Současný zákon o kronikách přitom stanovuje, že kroniku musí mít každá obec v republice. "Vím, že to je naše povinnost, ale u nás to nikdo nechce dělat," krčí bezmocně rameny například starostka Vystrčenovic, kde trvale žije kolem 110 obyvatel.

Žádného postihu se ale vedení dotčených obecních úřadů bát v nejbližší době nemusí, protože příslušný zákon neobsahuje žádné sankce. "Postih hrozí pouze obci, která nevede spisovou službu v souladu se zmíněným archivním zákonem," říká pracovnice Státního okresního archivu v Jihlavě.

Starostové, kterých se problém bezprostředně dotýká, si nemyslí, že by zájem o psaní obecní kroniky mezi obyvateli vesnice mohla vyvolat vysoká finanční odměna.

"V tom to není. Oslovila jsem tři čtyři lidi, ale odmítli to z důvodu časového vytížení," zmínila za všechny hlavní důvod starostka Vystrčenovic, kde nemají dochovanou žádnou kroniku.

Starostové jsou přesvědčeni, že dnes už se obecní historií obyvatelé zabývají z vlastního zájmu jen výjimečně. Podle stonařovského historika Lubomíra Peltana nedostatek kronikářů způsobuje také náročnost takové pozice. "Sám bych si na to netroufl. Musel bych se vzdát ostatních svých zájmů, a to nechci," uvedl.

Kronikáři se navíc musí při psaní kronik řídit příslušným zákonem. Ten přímo určuje, že obsah kroniky má zachytit významné a pamětihodné události obcí týkající se všech oblastí našeho života. Pro kronikáře se vydává metodika, kde získá kronikář informace, co by kronika měla obsahovat, aby měla vypovídající hodnotu. "Bohužel, záznamy v mnohých kronikách jsou sporadické a nepravidelné," míní pracovnice archivu. Velkým problémem je podle ní také to, že obce o kroniky příliš nepečují. "Dochází potom k jejich častým ztrátám," dodává.
--- Zdroj: Jihlavské listy - Pá 12. prosince ---

Zpravodajství