Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


REKONSTRUKCE SILNICE
JIHLAVA-PŘÍSEKA

Souhrnné zpravodajství z období
leden - srpen 2007


FOTOGALERIE z rekonstrukce silnice
JIHLAVA-PŘÍSEKA v letech 2006-2007

V roce 2007 probíhala rekonstrukce výše uvedené silnice přece jen o poznání rychleji, přestože ani tento rok se stavba neobešla bez "kiksů" a nepříjemných překvapení řidičů, projíždějících po této trase. Permanentní stavební dozor kraje, zaměřený na dodržování stanoveného harmonogramu prací na stavbě, se ukázal jako prozřetelný a nová silnice, která se zrodila v "ukrutných bolestech", tak byla přece jen dokončena.
Doufám, že na 16 měsíců objížděk přes Luka, Rančířov, Kosov, Stonařov a bůhví, kudy ještě museli řidiči jezdit, se hned tak nezapomene a další část rekonstrukce silnice na Třebíč bude probíhat lépe a rychleji.
Výstavbě silnice byla v médiích kraje Vysočina věnována velká pozornost, takže psát vlastní komentáře je zbytečné. Neodpustil jsem si ale do některých pasáží vložit vlastní poznámku. Co jsme se tedy průběžně dozvídali z regionálního tisku v roce 2007?


Silnice z Jihlavy na Třebíč
bude v červenci

24.01. 2007 - Mladá Fronta (zkráceno) - "Doprava na velmi důležité a vytížené spojce mezi dvěma největšími městy kraje Vysočina bude omezena zřejmě až do konce letošního července. To je konečný termín předání stavby," řekl náměstek hejtmana Vysočiny Václav Kodet.

Zakázku za 180 milionů korun realizuje podnik D.I.S. Brno. Zda bude za prodlení platit penále, zatím není jasné. Náměstek Kodet vysvětlil, že o tom v současné době jednají právníci obou stran. Podle dodavatelské firmy prý práce na silnici nemohly být dokončeny včas z objektivních příčin.

Pozn.: Nejdřív jsem si myslel, že ve stavební firmě D.I.S. se sešli náruživí rybáři, ale oni zatím jenom každému ukazují, jak velké ty objektivní příčiny byly...

Kodet uvedl, že menší práce na staveništi se uskutečnily i v posledních týdnech, protože to dovolilo počasí. Ale to hlavní, jako třeba asfaltování povrchu vozovky, musí z technologických důvodů počkat skoro až do letních měsíců.

Pozn.: Nevím, co tam mohli dělat za práce, když nebyl nikdo vidět. Asi jenom uklidili lopaty, které jim vypadly z ruky na podzim tak rychle, že je ani nestačili posbírat...


Silnice do Příseky
bude prý hotova do července

Pozn.: COŽE? BUDE PRÝ HOTOVA???
Zavřete si ty otevřená zadní vrátka!
Všichni na trase chceme slyšet pouze:
"Silnice do Příseky MUSÍ BÝT HOTOVA do července!"

26.01. 2007 - Jihlavské listy (zkráceno) - Termín výstavby do konce loňského listopadu se nepodařilo zhotoviteli dodržet a ponese za to finanční sankce. V zimě je stavba stavba zakonzervována a pokračovat se bude zjara, až počasí dovolí.

Doprava na spojce mezi dvěma největšími městy kraje bude omezena zřejmě až do konce letošního července. To je konečný termín předání stavby.


Ad... Silnice do Příseky
bude prý hotova do července

Internetová reakce na předchozí článek

28.01. 2007 - s.spectrum - Pokud by měla rekonstrukce této silnice pokračovat tímhle diletantským způsobem a tempem, tak by snad bylo lepší toho nechat. Protože za ty komplikace, které to už půl roku každý den způsobuje lidem, kteří musí denně jezdit po objížďce a jak je vidět budou muset jezdit ještě minimálně dalšího půl roku, to fakt nestojí.

Až si kraj se zhotovitelem vyříká, proč to nebylo hotovo včas, tak nám doufám dá vědět, kdo má máslo na hlavě.

Dnes jsem jel do Jihlavy a musím říct, že silničáři se snaží, ale i tak mají pěkně napilno, aby to udrželi vůbec průjezdný... a to je neděle. Jsem zvědavej na zítřek, jak se s tím poperou autobusy (začíná tam totiž být nějak těsno i pro dva osobáky).

Pozn.: Během těch několika dní, kdy napadl sníh, byla silnice na objízdné trase mezi Kolíblem a Přísekou opravdu několikrát ucpaná a obzvláště mezi obcemi Studénky a Puklice nebylo místo na vyhnutí. Prý se na to pánbu už nemohl dívat, jak zkouší lidi, co tady musí jezdit po objížďkách a proto letos v zimě seslal sníh jenom pár dní. Věřte - nevěřte...


Auta ničí trasu objížďky
aneb
Těžký život u silnice

20.02. 2007 - T.Blažek - Mladá Fronta - Lidé ze Studének, Puklic a Příseky mají za sebou 8 měsíců, po které se jim bydlení u dříve klidné silničky stalo pro pětinásobné zvýšení hustoty dopravy peklem. A objížďka tudy povede až do konce července...

Pozn.: Špatně spočítáno, pane redaktore. Únor je již 11. měsícem všemožných objížděk a to nás ještě 5 dalších čeká.

Bydlíte na vsi u silničky, kterou tu a tam ospale přehrká traktor, nebo škodovka ze sousední obce. Idyla... Pak přijde studená sprcha: ze dne na den je aut pětkrát víc, párkrát se do vsi mezi staré stodoly osmdesátkou vřítí kamion. Když se tu míjí autobusy, hrozí, že se s nimi utrhne pukající krajnice. Maminky s kočárky se co pět vteřin ohlížejí za sebe, protože u kdysi klidné silnice není chodník. Tak se od loňského července žije v obcích na trase objížďky při cestě z Jihlavy do Třebíče.

Úsek silnice od vrchu Kolíbl až po Příseku na Jihlavsku je uzavřen a objízdná trasa pro lehkou dopravu vede přes Studénky a Puklice. "Za 15 minut tu projede 110 aut, to je pětkrát víc než dřív. Jezdí tu autobusy i kamiony, které tudy nesmějí. Silnice je rozmlácená, krajnice strhané, jsem zvědav, kdo zaplatí opravu," zlobí se puklický starosta Karel Tůma.

V Puklicích přitom lidé nevycházejí z údivu, když sledují, jak se v polích nad obcí souběžně buduje nový vodovod. Tam se díky mírné zimě pracuje nepřetržitě, ale silničáři, ti od listopadu nepracují. "Na silnici se nepracuje, brání tomu klimatické podmínky a technologické předpisy," brání se Milan Halouzka, obchodní ředitel brněnské firmy D. I. S., která je dodavatelem stavby silnice.

Proč práce stojí?

Lidem ve Studénkách, Puklicích i Přísece takový pracovní postup nejde na rozum. Okolí jejich chalup jim totiž dennodenně likvidují šňůry aut. To je případ třeba příjezdu do Příseky, kde místy stojí rodinné domy jen dva metry od úzké křivolaké silnice, kde těžko někdy někdo předpokládal současný provoz.

Objížďka v Přísece

"Nikdo se nás neptal, jestli nám tady taková hustá doprava bude vadit. Podívejte se: vyvrácené patníky a obrubníky, kamiony vjíždějí do vsi více než osmdesátkou," je rozčarován starousedlík Miloslav Jaroš. "Je to HOROR... Když nasněžilo, nedalo se kvůli autům po silnici vůbec jít. Chodník tu není, takže byste museli šlapat škarpou, jinak by vás auta smetla," zlobí se Miloslav Jaroš, který žije v Přísece v domě hned u objízdné trasy. Zatím tu chválabohu nedošlo k havárii.

Na pár měsíců si oddechli v té části Příseky, kde je nyní provoz kvůli zaslepené silnici přerušen. "Teď tady máme chvíli klid, zato lidé na druhém konci jsou teď z aut šílení. Nejhorší jsou kamiony, které tudy nesmějí jezdit, ale jezdí tudy. Bohužel to nikoho nezajímá," říká zdejší obyvatel Miroslav Škrdla. Půl kilometru od jeho stavení v Přísece lze opuštěnou silnicí směrem k Jihlavě přijet k podivnému místu: silnice uprostřed polí náhle končí. Je odbagrovaná, bude nahrazena širší a přímější.

Je to staveniště, ale přesto, že nikde neleží stopy sněhu a nemrzne, vůbec nic se tu neděje - koryto bývalé silnice je opuštěné, nejsou tu zemní stroje, ani lidé. Zato na klikaté objížďce po rozpadající se silničce o pár set metrů dál pokračuje dopravní šílenství.


Ani při mírné zimě údajně nešlo pokračovat v opravě

20.03. 2007 - Jihlavské listy - Krajská silnice II/405 mezi Jihlavou a Přísekou patří od loňského roku mezi "ostře" sledované
silniční stavební zakázky. I když silnice doznala v průběhu rozsáhlé rekonstrukce zásadních změn, původně plánovaný termín dokončení listopad 2006 se zhotoviteli stihnout nepodařilo. Od pátku ale probíhají na celé trase po "zimní" přestávce znovu stavební práce.

O aktuálním dění na stavbě, harmonogramu prací na jednotlivých úsecích a konečném termínu dokončení jsme exkluzivně hovořili s obchodním ředitelem společnosti D.I.S. Brno Milanem Halouzkou:

"Rekonstrukce silnice druhé třídy z Jihlavy do Příseky je v mnoha ohledech velice náročnou stavební akcí. Naší snahou od samého začátku bylo dodržet původní termín dokončení, který byl stanoven ve smlouvě s investorem. Bohužel řada okolností, které jsme nemohli předvídat ani nijak ovlivnit, způsobila zdržení. Nejzásadnější problémy nám ale přineslo počasí.

Pozn.: Ve škole nám vždycky říkali, že lhát se nemá. Kdo lže, ten krade, chodí pozdě domů, žere psy a nevrací obojky...
NĚKTEŘÍ Z NÁS, JAK JE VIDĚT, ZROVNA CHYBĚLI...

Proto jsme celou rekonstruovanou trasu rozdělili z hlediska dopravní obslužnosti na dva samostatné úseky. Prioritně jsme pak ke konci listopadu dokončili první část silnice od Pančavy pod zářez do terénu, kde byla na novou trasu silnice napojena komunikace třetí třídy vedoucí do obce Studénky a pak dále do Puklic."

Loni v listopadu po uvedení této části do zkušebního provozu ale veškeré zemní stroje ze stavby zmizely a práce se úplně zastavily. Proč jste nepokračovali na dalších místech stavby?

"Pokračovat jsme skutečně nemohli, protože jsme se v tom čase dostali do fáze, kdy už celá stavba byla v určitém technologickém celku.

Konkrétně byla celá trasa připravena na pokládku konstrukčních vrstev. Zbýval ještě malý objem zemních prací. My ale pokládku konstrukčních vrstev můžeme dělat pouze za určitých klimatických podmínek to je přesně dáno technologickými postupy. Normy jsou v tomto případě velice přísné. U tak velké investice je potřeba hledět na kvalitu provedené práce, neboť musíme nést také garance za stavbu vyplývající z uzavřené smlouvy a nemůžeme si dovolit nějak experimentovat."

Lze pochopit, že se venku nedá stavět, když leží vrstva sněhu nebo mrzne. Ale letošní zima byla nadprůměrně teplá a denní teploty v únoru byly vysoko nad nulou. Nejsou to z vaší strany pouze výmluvy?

"V žádném případě. Nás v tomto případě nejvíce omezuje denní vlhkost. Nejde tedy ani o denní teploty, ty nás částečně nijak nelimitovaly. Když chcete klást konstrukční vrstvu, tak musí podkladní vrstvy splňovat přesně stanovené parametry. Když jsme odebrali vzorky v trase a dali je na vyhodnocení do laboratoře, výsledky ukázaly, že nelze pokládat další konstrukční vrstvy, aby byla zajištěna garantovaná kvalita."

V kraji Vysočina se ale realizují i jiné silniční stavby. Na některých z nich se v zimě pracovalo bez přestávky...

"I nám otloukali často ze všech stran o hlavu, že na všech ostatních silničních stavbách v kraji se celou zimu pracuje. Ale nebyla to pravda. Stavby jsem několikrát objížděl. Na jiných stavbách se dělaly práce, které my jsme už měli hotovy, například přeložky kanalizace nebo železobetonové konstrukce. A tyto práce my máme na té stavbě hotové. Stavby nebyly ve fázi takové rozpracovanosti jako silnice II/405 Jihlava Příseka."

Kdy se bude tedy pokračovat ve stavbě, protože do konce léta, kdy je stanoven termín definitivního dokončení, už mnoho času nezbývá?

"Začali jsme v pátek zemními pracemi v zářezu. Tam je v celé trase skalní podloží, takže se tam s těžkou technikou můžeme i nyní slušně pohybovat. Asi před měsícem jsme začali pokládat žlabovky kolem téměř hotové trasy od Pančavy k odbočce na Studénky. Každou silnici je potřeba dobře odvodnit. Odvodnění je velice důležité a v tomto místě se provádí po obou stranách.

Problémem této stavby je skutečnost, že veškerý přesun odtěžené zeminy i materiál do konstrukcí můžeme realizovat jen po přesně vymezené trase tzn. po
stavbě. Nemáme k dispozici žádné sousední vykoupené pozemky, po kterých bychom mohli jezdit. A my potřebujeme materiál rozvést po stavbě. Kdybychom jej vozili v době, kdy je příliš vlhko, tak bychom již připravené povrchy úplně zničili."

Znovu se vrátím k termínu dokončení. Při našem rozhovoru loni v srpnu jste s jistotou konstatoval, že celou stavbu stihnete do konce listopadu. Pak tomu ale bohužel bylo jinak. Nyní hovoříte o termínu 31. července. Je to opravdu reálné datum?

Pozn.: S jistotou to pan Halouzka tvrdil nejen loni v srpnu, ale dokonce ještě 27. října. Pokud by se byl v této době podívat na stavbě, jistě by zjistil, jak to s její rozpracovaností vypadá a nemohl by se dopustit takového faux pas. Nebo vědomě lhal... Udělal tehdy ostudu sobě i firmě D.I.S. a naštval spoustu lidí, co se kodrcají po objížďkách.

"Ano. Vytvořili jsme podrobný denní harmonogram, podle kterého pojedeme. Některé objekty, jako jsou přeložky inženýrských sítí, jsou zcela hotovy, takže ty se budeme snažit přednostně předat správcům, abychom se tím potom nezdržovali. Každý úsek má nějaký stupeň rozpracovanosti a práce mohou probíhat souběžně na všech úsecích.

Když to shrnu, tak v dalších týdnech nás čeká dokončení zemních prací, dokončení pokládky konstrukčních vrstev tak, abychom mohli pokládat živice. Most přes údolní nivu je dosypaný, celou zimu konsolidoval a vytvořili jsme tam zemní těleso, které je nachystané na pokládku živičných vrstev. Na samý závěr položíme vrchní obrusnou vrstvu modifikované asfaltové směsi."

Takže termín dokončení červenec letošního roku je opravdu reálný?

"Ano, stavbu kompletně dokončíme do konce července letošního roku."

Bude v některé fázi dokončování stavby zapotřebí uzavřít znovu úsek od Pančavy k odbočce na Studénky?

"Pokládka obrusné vrstvy se samozřejmě realizuje v celé šířce vozovky. Když se tato vrstva pokládá, pokládá se v celé šířce, finišery jedou za sebou a
zamezí se studené spáře. Takže bylo by výhodné provádět tyto práce za plné uzavírky. Ale tato akce by trvala tak maximálně tři dny, takže bychom mohli vytipovat třeba víkend, kdy bude na silnici slabší provoz."

Pozn.: DALŠÍ KECY pana obchodního ředitele! Dopředu se vždycky jenom maže med okolo huby, ale když přijde na věc, tak řidiči, kteří po této trase jezdí, stejně nikoho z firmy D.I.S. ani z kraje nezajímají. Silnice byla zavřená po dobu největšího provozu od středy 25. dubna do pátku 27. dubna, nikoli přes víkend, jak je zde panem Halouzkou slibováno. A o chystané úplné uzávěrce ani nikdo nedal dopředu vědět i když tohle byla spíš zase chyba kraje - prostě diletantský přístup na stavbě pokračuje.

Celé léto vedla objízdná trasa po místních komunikacích obcí Rančířov. Jste připraveni tyto rozbité silnice opravit?

"Samozřejmě. Opravy v Rančířově se budou provádět přesně podle dohody, kterou jsme uzavřeli s představiteli obce. Proběhla jednání, na kterých jsme určili komunikace, po kterých se jezdilo a ty také opravíme. Časově bychom to chtěli skloubit s dokončováním pokládky živičných vrstev na hlavní stavbě II/405. Jde především o to, že budeme mít na stavbě veškerou potřebnou techniku."

Pozn.: Hm, to už tady jednou bylo... Už loni 26. září náměstek Kodet pustil do tisku zprávu, že zhotovitel garantuje, že průběhu měsíců října a listopadu budou provedeny opravy všech objízdných tras. Je vidět, že zaručené zprávy mluvčích z kraje je lepší neposlouchat a garance firmy D.I.S. nebrat vážně, protože realita zatím byla VŽDY úplně jiná a PODSTATNĚ HORŠÍ!

Jednáte s krajem Vysočina o sankcích, které zřejmě budete platit za zpoždění prací?

"O sankcích v tuto chvíli nejednáme. Důležité je kvalitativně dokončit dílo. V smlouvě je jasně stanoveno, jaké má každá strana podmínky, ale nyní je zásadní dokončit stavbu v co možná nejkratší době."

Pozn.: Buď jsou ti ODPOVĚDNÍ za stavbu silnice banda svatoušků nebo jenom prostě pijí RED BULL, co dává křídla. Viníka přece hledali už loni v listopadu a v prosinci a protože zjistili, že se nikdo nechce dobrovolně přiznat, svedli to na POČASÍ a OBJEKTIVNÍ POTÍŽE... A když není viníka, není ani komu dávat sankce...


Oprava silnice je pod kontrolou

23.03. 2007 - Jihlavské listy - Nečekaná "jarní"
sněhová nadílka přerušila pokračování prací na rekonstrukci silnice z Jihlavy do Příseky dříve, než mohly po zimní přestávce vůbec začít.
Firma D.I.S. Brno se na stavbu vrátila v pondělí 19. března, aby zahájila další práce. Termín dokončení se rychle blíží, takže nelze na nic čekat.

Na webových stránkách kraje Vysočina je od tohoto týdne umístěn harmonogram prací na díle II/405 Jihlava-Příseka. Z uveřejněných dat vyplývá, že zhotovitel dílo předá nejpozději koncem července. Zda skutečné práce na díle odpovídají plánu, si může nyní bez problémů ověřit každý občan. Po veřejné kontrole obyvatelstvo dotčených obcí v souvislosti se stanovením náhradního termínu plnění hlasitě volá.

Komunikace Jihlava-Příseka je první stavbou na trase Jihlava-Červená Hospoda. Cílem je modernizace a zkapacitnění silnice tak, aby odpovídalo jejímu dopravnímu zatížení a významu.

Ve výhledu by mělo dojít k přestavbě celého silničního tahu mezi Jihlavou a Třebíčí. Budou odstraněny nevyhovující parametry směrových poloměrů, nevhodné výškové vedení komunikace a nedostatečné šířkové uspořádání.

Jak plynul čas na stavbě silnice Jihlava-Příseka:

podzim 2004 - vykupování okolních pozemků z důvodu rozšíření silnice
24.8. 2005 - vyhlášení veřejné zakázky
8.12. 2005 - předání staveniště
4.4. 2006 - zahájení stavebních prací
18.9. 2006 - změna projektu - místo sedmisloupkového mostu propust Tubosider
30.11. 2006 - původní termín předání stavby silnice - nedodržený
31.7. 2007 - konečný termín předání stavby silnice


Příseka: Kraji už došla trpělivost

konec března 2007 - Měsíčník Kraj Vysočina - Stavba silnice z Jihlavy do Příseky bude dokončená posledního července. Na jednání se starosty Puklic a Brtnice to řekl náměstek hejtmana pro dopravu Václav Kodet (KDU-ČSL).

"Kraj dnes odmítá podíl na zdržování prací. Pokud stavební firma tento termín nedodrží, ohrozí evrop-skou dotaci," uvedl Kodet. Sporná stavba měla být původně hotová už těsně před zimou. Její příprava ale byla velmi rychlá, protože bylo třeba stihnout termín pro neočekávané čerpání evropských peněz. To způsobilo, že až během stavby se ukázalo, že například most lze udělat mnohem lépe a levněji, než projekt předpokládal. "Až do listopadu nám ale dodavatel tvrdil, že silnici dostaví. Změny v projektu pro něj byly jistou omluvou v tom, že stavbu do zimy nestihnul," popisuje situaci Kodet.

Pozn.: Co věta, to výmysl. Loni (a ještě i dříve) jsme slýchali něco jiného. Tak např. příprava stavby byla velmi rychlá? Vždyť se začalo se stavebními pracemi o rok déle, než bylo původně avizováno. Při výkupu pozemků na podzim 2004 se mluvilo o zahájení stavby již na jaře 2005,
ale skutek utek. Další blud - most lze udělat mnohem lépe a levněji? Sedmipolový most byl přece původně v projektu navržen na základě výzkumů ochránců přírody v této lokalitě a zástupců z "životního prostředí", aby neutrpěly chráněné květinky apod. (je o tom psáno i ve "Zpravodajství" v loňském roce). Další famózní hloupost - změny v projektu byly pro dodavatele
jistou omluvou
? To by snad platilo v případě, že by následovala náročnější varianta mostu a ne podstatně jednodušší!!! Při soukromém rozhovoru s jedním z vedoucích pracovníků stavby jsem se dozvěděl, že když v průběhu roku přišel poprvé na stavbu, měla již v úseku mostu takový skluz, že se to nedalo stihnout. V podstatě se to hrálo od začátku na to, že zde žádný sedmisloupkový most nebude. Kocourkov hadr.

Na silnici má kraj dostat z Bruselu asi 139 milionů korun. Musí ji ale dokončit právě do posledního července. "Je to vážná situace a toto datum je prostě konečné," potvrdil Václav Kodet. Mírná zima
bez sněhu umožnila mnoha stavebníkům na Vysočině provádět alespoň hrubé terénní práce. Na stavbě silnice do Příseky ale čilý ruch nepanoval.
"Není důvod, proč už práce nebyly ve větším rozsahu zahájeny. Dodavatel nám předložil harmonogram, který ale považujeme za zbytečně zdlouhavý. Vrátili jsme jej k přepracování a ihned po jeho schválení a zveřejnili jej na našich webových stránkách, aby si každý mohl udělat představu, jak jej firma plní," vylíčil Václav Kodet způsob, jak bude kraj dále postupovat. Kraj chce také po firmě, aby se této stavbě osobně věnoval někdo z jejího managementu přímo na místě.

Pozn.: Pohoda, klídek a tabáček. Doufám, že krajské kontrolní dny na stavbě už nebudou tak benevolentní alias "lážo plážo" jako loňský rok...

"Zároveň už dokončujeme zmapování stavu objízdných tras tak, abychom po dokončení stavby věděli, jak je opravit. O každém posunu v pracích budeme velmi rychle a otevřeně informovat nejen obce, ale i veřejnost," uzavřel náměstek Kodet, který našel opět vylidněné staveniště a nehotovou práci u budoucího mostu, kvůli kterému se dílo zdrželo.


Na trase do Příseky chystají pokládku konstrukčních vrstev

13.04. 2007 - Jihlavské listy - Rekonstrukce krajské silnice II/405 z Jihlavy do Příseky bude s definitivní platností dokončena do 31. července letošního roku. Pro Jihlavské listy to uvedl obchodní ředitel společnosti D.I.S. Brno Milan Halouzka.

Od začátku dubna letošního roku probíhají na celé trase po "zimní" přestávce znovu naplno stavební práce. Stavba je téměř v celém úseku připravena k pokládce konstrukčních vrstev, na některých místech jsou konstrukční vrstvy již položeny. Nejdále v rámci celé stavby je úsek silnice v délce 1,4 kilometru od Pančavy k napojení na silnici směrem k obcím Studénky a Puklice. Tento úsek, včetně napojení na silnici k obci Studénky, bude finálně dokončen nejdříve. "V březnu jsme dokončili odvodnění celého úseku, po obou stranách jsme pokládali žlaby. Po zimě se na některých místech objevily minimální poruchy v nedokončené živičné vrstvě, které nyní opravíme tak, abychom mohli na přelomu dubna a května položit vrchní koberec," řekl ředitel.


Ad... Na trase do Příseky chystají
pokládku konstrukčních vrstev

Tři internetové reakce na předchozí článek

13.04. 2007 - Vincenc - Článek se mi opravdu "líbil". O tom, že firma D.I.S. nesplnila termín dokončení stavby, se téměř nemluví. Vypadá to, že bychom měli dodavatelské firmě vlastně poděkovat, že stavbu hrdinně dokončí s pouze osmiměsíčním zpožděním. Pan Halouzka mluví jako kniha, ale pravda je poněkud jiná.

Firma D.I.S. stavbu prostě nezvládla, začala liknavě, prohospodařila léto a pak na podzim zjistila, že stavbu není schopna dokončit ani přes zvýšené nasazení. Pak začala hledat všechny možné výmluvy a zdá se, že získala spojence u investora i v tisku. Navíc změna stavby z náročného vícepolového mostu na přesypaný propustek znamenala podstatné zjednodušení prací (při tom došlo k zasypání prý ekologicky cenné lokality, která měla být původně překlenuta vícepolovým mostem).

Uspávací taktiku podpořila i nebývale mírná zima, která zabránila očekávaným dopravním komplikacím na objízdných trasách.

Stavbu bylo možné při patřičném nasazení a organizaci prací dokončit v původním termínu. Vina za prodloužení stavby padá jednoznačně na dodavatele - firmu D.I.S. Nemělo by se na to při konečném účtování zapomenout.

18.04. 2007 - Nevincenc - O tom, že dodavatelská firma nesplnila termín, se už mluvilo a psalo několikrát. Třeba tohle byla první možnost, kdy mohla říci i druhá strana svůj názor. Jestli se někdo pohyboval loni v dubnu v prostoru stavby ví, že tam byl metr sněhu. I to se dá označit jako liknavý začátek.

Termín "prohospodařit léto" v kontextu stavby nechápu. Co vím pracovalo se každý den. Změna stavby určitě znamenala zjednodušení, ale asi se neupekla ze dne na den plácnutím ruky. Kdo někdy viděl stavět most ví, že údajně cenná ekologická lokalita by vzala za své i tak (příjezdové cesty, založení mostu atd.).

Stavba se za určitých ideálních podmínek nejspíše stihnout dala, ale jednoznačného viníka ve zhotoviteli hledat na základě článku médií a Vincence ....no nevím nevím.

Pozn.: Nevincenc asi není příliš touto stavbou dotčen, nemusí jezdit po objížďkách a kromě toho, že tam byl loni v březnu metr sněhu, o stavbě asi moc neví, snad jen z regionálních novin, které by dle mého názoru měly daleko kritičtěji psát o výkonech, které firma D.I.S. na stavbě předvádí.

21.04. 2007 - Provincenc - Toto nebyla první možnost firmy D.I.S se k věci vyjádřit. Oni se k tomu mohli vyjádřit kdykoliv před tím a dokonce o to byli i redaktory žádáni, ale nějak se jim nechtělo. Já naopak moc dobře rozumím termínu "prohospodařit léto", ono se na stavbě opravdu pracovalo
každý den, ale s jakým nasazením!!! Stačí si to porovnat se současnou situací, dělá se až do večera a dokonce i o víkendech!!!
A loňskej březnovej sníh bych do toho taky netahal. Stavba započala tuším začátkem června. Pochopil bych, kdyby se to zdrželo o měsíc, ale proč to trvá o celých osm měsíců déle? Výmluvy pana Halouzka na dodržení technologických postupů, čekání až bude menší vlhkost atd. se mi nezdají... Asfalt se v zimě pokládat nedá, to je jasný, jenže pokládka asfaltu ještě zdaleka není na pořadu dne. Navážet štěrk, provádět zemní práce, usazovat odvodňovací žlaby a vozit hlínu, jak se děje teď, se dalo z části dělat i přes letošní "jižanskou" zimu.

Je až docela podezřelé, jak k tomu kraj mlčí, pořád se mluví o tom, že harmonogram prací se prý firmě daří plnit, ale to je lež!!! Už je dávno po termínu!

Pozn.: Souhlasím, další kvalitní názor od člověka, který zjevně ví, jak to na stavbě vypadalo loni i letos.


Jak to vypadá na staveništi silnice Jihlava-Příseka?

13.4. 2007 - Jihlavské listy (zkráceno)

Původní termín nedodrželi

Silnice z Jihlavy na konec lesa nad Přísekou sice doznala rozsáhlých změn v průběhu rozsáhlé rekonstrukce už loni, ale původně plánovaný termín dokončení - listopad 2006 - se zhotoviteli stihnout nepodařilo. Od začátku dubna probíhají na celé trase po "zimní přestávce" znovu naplno stavební práce.

Napojení nad Přísekou

U napojení nad Přísekou končí široká silnice, která se zde zužuje do původního šířkového profilu. Nelze přehlédnout, že starou silnici lemují těsně u krajnice vzrostlé stromy.

Pozn.: Paní redaktorka se asi moc pořádně nepodívala, protože stromy, které rostly těsně u krajnice, byly již počátkem roku 2004 pokáceny a to v celé trase mezi Přísekou a Kolíblem. Zachovány zůstaly pouze ty stromy, které rostly na opačné straně příkopu silnice.

Po uvedení nové trasy do provozu bude zřejmě zapotřebí na změnu šířkových poměrů řidiče v zájmu jejich bezpečnosti upozornit příslušnými dopravními značkami.

Pozn.: Souhlasím, pro rychle jedoucího řidiče neznalého této komunikace to může znamenat vážné ohrožení.
Dodatek: Přesto ani čtvrt roku po dokončení stavby zde žádné upozornění není. Asi se čeká na první dopravní nehodu.

V tomto místě je připraveno silniční těleso pro pokládku konstrukčních vrstev. Jsou kompletně hotové dreny, které odvedou vodu ze silnice. Vozovka je vyspádovaná v příčných i podélných směrech, takže voda se dostává do lapolů, v nichž se čistí a dokáže vyseparovat všechny nebezpečné látky. Pak se teprve pouští do vodoteče. Dokončuje se zde svahování okolního terénu.

Propust v náspu přes louku

Kdo má v paměti původní trasu silnice, bude moci posoudit, jak moc se tu celý terén proměnil.

Pozn.: Stará silnice zde byla rekultivována a přesunuta na níže položenou louku, kterou měl překlenout sedmisloupkový most. Ten ale v konečné variantě nahradila propust "tubosider" - speciální bezúdržbový "most", který zajišťuje prostupnost vlhkosti, průchod obojživelníků i zvěře.

Měření stabilizace terénu výrazně převýšilo předepsané hodnoty, což je důležité pro pokládku konstrukčních vrstev a ovlivňuje to i kvalitu výsledného díla.

V úseku za mostem byla v celé délce násypu vybudována 300 metrů dlouhá kanalizace kvůli dokonalému odvodnění místa. Zemina se přes zimu stabilizovala, takže bezpečnost zemního tělesa byla výrazně zvýšena. Nyní se do země ukládají speciální lapoly a dokončuje se svahování zemního tělesa.

Nad zářezem v Kolíblu

Na staveništi vládne čilý ruch. Opravují se okolní svahy a dokončuje úprava terénu pro vegetační úpravy. Po staveništi přejíždí nákladní auta a jako mravenci přesunují zeminu a další stavební materiál.

Ve studénské části lesního úseku jsou problémem silné okolní prameny podzemní vody a vlhkost zde vychází nad přípustné normy, proto zde bude zvolena jiná technologie pokládky základní vrstvy.

Úsek silnice kolem napojení na místní komunikaci směrem k Rančířovu je stavebně připraven na pokládku živičných vrstev a pak vrchního koberce.

Nad skalním zářezem jsou dvě vysoké haldy materiálu (které při pohledu z jihlavského Masarykova náměstí vždy doslova praští přes oko). Na jedné hromadě je připravena ornice, která se rozváží po staveništi při svahových úpravách okolního terénu. Druhá, větší halda se skládá z různého materiálu - jde o různé kategorie kameniva, se bude používat při pokládce konstrukčních vrstev.

Veškerý stavební materiál ze zářezu se přímo na stavbě drtil na požadované frakce, takže nyní se nebude muset na stavbu složitě navážet, což ušetří čas.

Pozn.: V tomto případě se dejme tomu ušetří, ale na stavbě byl potřeba i skutečně kvalitní kámen, který se prý dovážel až z některého kamenolomu od Pelhřimova, přestože 200 metrů odsud je lom !!! Firma COLAS,
která v lomu těží, prý ale měla vlastními odběrateli pokrytou maximální výrobní kapacitu, proto firmě D.I.S. kámen nemohla poskytnout. Spíše si myslím, že šlo o neochotu ke spolupráci, protože i firma COLAS se o stavbu této silnice ucházela, ale neúspěšně. Proč tuto zakázku dostala brněnská firma D.I.S. a ne COLAS, když má provozovnu téměř u silnice a byla by tak na stavbě i sama zainteresována, ví snad jen úředníci z kraje.

Od Pančavy už chybí jen vrchní koberec

V úseku od Pančavy až k napojení na silnici na Puklice je od podzimu položena spodní živičná vrstva. V prosinci loňského roku byl tento úsek pro osobní auta a autobusy spuštěn do provizorního provozu.

Na konci března zde bylo dokončeno odvodnění a po obou stranách se začaly pokládat žlaby. Na přelomu dubna a května od Pančavy až k odbočce na Studénky bude položen vrchní koberec.


Na Přísece firma zatím harmonogram prací plní

20.4. 2007 - Jihlavské listy (zkráceno) - Výstavba silnice Jihlava-Příseka probíhá díky příznivému počasí podle stanoveného harmonogramu a nic už by nemělo ohrozit definitivní termín dokončení.

Na trase z Jihlavy do Třebíče chce kraj letos s opravami pokračovat na dalších úsecích. Jde především o úsek Brtnice-Zašovice.

Pozn.: No to zase někdo něco plácl. To jsem se zase nasmál! Na posly "zaručených zpráv" už rozhodně nedám, obzvláště v souvislosti s rekonstrukcí silnice Jihlava-Třebíč. Pokud začnou práce na úseku Brtnice-Zašovice příští rok, budu to považovat po této zkušenosti za veliký úspěch.

Podle slov náměstka hejtmana Václava Kodeta jsou i další úseky připravovány tak, aby se mohly v období 2007 - 2013 realizovat, za podpory fondů Evropské unie.

"Platí to o úseku Příseka - Brtnice, ale zatím není rozhodnuto o obchvatu Příseky ani Brtnice. Pro obchvat Brtnice se stále vyhledává optimální varianta vedení trasy. Pracujeme na ní společně s představiteli města," řekl Kodet.

Ještě letos by se občané obcí Studénky, Puklice a Příseka měli dočkat opravy silnice, po které se loni a letos vedla objízdná trasa. "Zatím není jasné, z jakých zdrojů bude tato oprava financována. Mohu pouze říci, že to nebude z prostředků těchto dotčených obcí", dodal Kodet.


Silnice z Jihlavy na "Kolíbl"
zůstala tři dny neprůjezdná

27.04. 2007 - Jihlavské listy - Od středy 25. dubna od sedmi hodin ráno až do pátku 27. dubna večer byl pro veškerý provoz zcela uzavřen úsek silnice II/405 z Jihlavy od Pančavy na "Kolíbl".

Pozn.: Ve středu ráno jsem nic netuše v 7.05 přijel na křižovatku na Kolíblu a nestačil jsem se divit - zákaz vjezdu. Uzavřená silnice
bez jakéhokoli předcházejícího upozornění - slušná slova se v takové chvíli hledají jen těžko... PRÝ JSEM SE MĚL V TÉTO CHVÍLI OTOČIT A JET DO JIHLAVY OBJÍZDNOU TRASOU PŘES STONAŘOV...

Podle informace Jána Tinky, vedoucího odboru dopravy jihlavského magistrátu, důvodem úplné uzavírky byla pokládka finální živičné vrstvy. Délka uzavírky činila 1,4 kilometru. Objízdná trasa pro osobní vozidla byla v těchto třech dnech vedena z Jihlavy do Stonařova a odsud do Brtnice.

Pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu znovu platila speciální objízdná trasa přes obec Rančířov, kolem lomu Colas a přes provizorní trasu staveništěm na silnici k obci Studénky a Příseka.

Firma D.I.S. Brno využila příznivého počasí, za kterého je možné pokládat finální živičnou vrstvu. Jak pro Jihlavské listy uvedl stavbyvedoucí Pavel Novák, když se podaří práce dokončit dříve, bude také dříve odstraněna uzavírka. Obyvatelé obcí Příseka, Puklice a Studénky měli vyznačenou objízdnou trasu přes obce Předboř a Luka nad Jihlavou. "Ty tři dny se to dá vydržet. Hlavně, aby už tu stavbu co nejrychleji celou dokončili," řekla mladá žena v Přísece, která denně dojíždí do Jihlavy za prací.


Ad... Silnice z Jihlavy na "Kolíbl"
zůstala tři dny neprůjezdná

Tři internetové reakce na předchozí článek

25.04. 2007 - Hanka - Dobrý den, je až s podivem, co se kousek za Jihlavou děje. Rozum zůstavá stát nad bezohledností lidí, kteří jsou odpovědní za rekonstrukci silnice z Jihlavy na Třebíč. Bez jakéhokoli upozornění předem se prostě uzavře přístupová cesta do krajského města, kam za prací a do škol dojíždí mraky lidí a nikoho nezajímá, že objízdná trasa je podstatně delší a dostat se do práce i školy včas je problém. KDO má na starosti medializaci těchto uzavírek, aby se lidé podle toho zařídili a vyjeli dřív, vždyť ani někteří řidiči linkových spojů o tomto nevěděli. Doporučuji všem, aby se na tuto "VELKOSTAVBU" zajeli podívat - tato rekonstrukce je za všechny prachy a podle toho, jak to tam vypadá, snad nikdy neskončí! Zdevastované okolní komunikace, nervozní řidiči, kteří si ničí své plechové miláčky a do toho kamiony a náklaďáky plné hlíny a kamení - je to boj - lidi jsou už unavení z ujišťování, že se blíží konec. Vždyť oprava, která měla trvat několik měsíců se úspěšně prodlužuje - snad na několik let! Proč ne, když to někdo zaplatí! Vím, že se k tomuto tématu vyjadřuje mnoho lidí, proto doufám, že už konečně dozor na krajském úřadě udělá něco pro občany a jejich klid a bezpečnost.

25.04. 2007 - Nasraný občan z Puklic - Běžte do prdele, tohle snad není možné. Připadá mi, že si tu firma D.I.S. dělá co chce a kraj jí v tom podporuje. Na několika místech si stávající silnici odfrézovali a nedali tam žádné označení, takže spousta řidičů měla co dělat, aby se těm dírám vyhnula a teď si to klidně bez upozornění zavřou. To se snad nedá ani okomentovat. Připadá mi to, že si z nás dělají srandu. Jak kraj, tak firma D.I.S.

Pozn.: Trefně řečeno, v Přísece, Puklicích ani Studénkách snad není člověka, který by si myslel něco jiného...

26.04. 2007 - řidič náklaďáku s kamením - Doporučuji koupit vrtulníky a přemisťovat jimi zeminu, aby se neničili plechový miláčci... A když někdo jezdí tam, kde je padesátka osmdesátkou, tak ať si urve obě nápravy. Pak může být právem nasraný občan z Puklic.

Pozn.: Nasraného občana z Puklic se musím zastat, protože minimálně jeden den zde označení odfrézované silnice opravdu vůbec nebylo. A pokud někdo napíše to, co řidič náklaďáku s kamením, patřící pravděpodobně k firmě D.I.S., tak asi vůbec nepochopil, že na stavbě měl skončit už loni a letos měl to svoje kamení vozit zase někde jinde, nejlépe o pár stovek kilometrů dále.


Ad... Silnice z Jihlavy na "Kolíbl"
zůstala tři dny neprůjezdná

Další dvě reakce na předchozí článek

30.04. 2007 - Martin Hosták - Jihlavské listy - Názory - Osobně najezdím po ČR desítky tisíc kilometrů ročně a jsem svědkem spousty stavebních aktivit po naší zemi, ale upřímně - pokud mohu zhodnotit celkový průběh, výsledky a informace ohledně této stavby, tak tvrdím, že to je velká ostuda. Plně chápu pocity a každodenní problémy obyvatel dotčených stavbou. Tato investice není prozatím kladnou vizitkou ani pro Jihlavu ani pro kraj Vysočina. V jiných krajích v ČR i v zahraničí je zvykem pracovat o víkendech,
do večera i přes svátek, je-li to nutné, ale u nás je zvykem vyhrát tendr a poté hledat důvody proč to nejde, než-li způsoby jak to vyřešit efektivněji, včetně komunikace s veřejností.

30.04. 2007 - Občan-volič - Jihlavské listy - Názory - Pane hejtmane Vystrčile, kohopak máte ve svém týmu? Jak si někdo může jen tak uzavřít důležitou komunikaci a NIKDE žádné informace - ani na krajském webu!
Vsadím se, že o tom nevěděly ani složky integrovaného záchranného systému!!! D.I.S. asi již jedno povolení k uzavírce na počátku stavby dostal a tak se nyní domnívá, že může kdykoliv "spustit závoru". Já si ovšem myslím, že
kromě toho, že pár lidí je právem nas..ných, tak náhlá a neavizovaná uzavírka, byť jen provizorně zprůjezdněné komunikace, mohla dokonce ohrozit zdraví a majetek občanů! Kdo je odpovědný za tuto chybu? Už mnoho argumentů zaznělo k tomu, že není dodržen termín - ono se leccos dá okecat a udělat z laické veřejnosti blbce, i když jsem osobně přesvědčen, že i v tomto případě měly být občanům předloženy úplnější informace. Pane hejtmane, jste manažerem, kterému byla dána důvěra občanů, že bude prosazovat JEJICH zájmy (a nikoli zájmy svých podřízených či dodavatelských firem nebo kohokoli dalšího). Jako občan vnímám rekonstrukci tahu na Třebíč jako velké selhání týmu Kraje Vysočina a nevidí-li to a neudělal-li opatření jeho kapitán, nemůžu tohoto kapitána příště ani volit!


Kabrňáci!

27.4. 2007 - Jihlavské listy - Úvodní sloupek - Petr Klukan - Silnice z Jihlavy do Třebíče je doslova tragická. Alespoň ten kus do Příseky, který se opravuje. Takřka z hodiny na hodinu stavební firma inkriminovaný úsek zcela uzavřela, neboť se tam pokládá horní vrstva asfaltu. Všichni chápeme, že k tomu dojít musí, ale nevíme, proč to nikdo není schopen oznámit motoristům dřív. Tolik sledovaná stavba a s tolika průšvihy, a přesto se nikdo neporoučí a opět jen přilévá oleje k rozhořčeným hlasům lidí.

Už ale slyším tu druhou stranu: To není tak jednoduché, jak si to vy, laici myslíte. To musí být počasí, čekali jsme na potvrzení, schválení, na vyjádření odboru, na správnou dodávku směsi, na technologické lhůty... a možná i na asfaltéra, který zaspal... Holt na výmluvy, to jsme kabrňáci.


Zaklínání se zákonem

04.05. 2007 - JL (zkráceno) - Úřad i samospráva je nositelem odpovědnosti. Konkrétně mám nyní například na mysli nedávné pozdní oznámení uzavření silnice z Jihlavy na Kolíbl na krajské stavební akci Jihlava-Příseka. Přestože dle mých informací i dle provedeného šetření byl naplněn ze strany krajského úřadu zákon a s tím spojené všechny zákonné povinnosti, musím bohužel napsat, že kromě naplnění zákona měla existovat k významu akce odpovídajícím způsobem nastavená komunikace mezi zhotovitelem, investorem, dotčenými obcemi a zřejmě i médii. Tato komunikace v případě rozhodnutí o uzavření silnice z Jihlavy na Kolíbl očividně nastavena nebyla nebo nezafungovala a uživatelé silnice na to následně doplatili.

Všem naštvaným postiženým v dané chvíli bylo dle mého názoru oprávněně jedno, jestli byl nebo nebyl dodržen zákon. Vznikly problémy, které při lépe nastavené komunikaci a logickém přemýšlení o důsledcích takovýmto způsobem provedené uzavírky vzniknout nemusely. Viník je v tomto případě jasný. Kromě orgánů, které uzavírku povolovaly, což je "Odbor dopravy jihlavského magistrátu", je to zhotovitel, tedy firma D.I.S, spol. s r. o., i investor se svým stavebním dozorem, tedy kraj. Zbývá tedy přiznat
chybu a omluvit se. Za kraj tak činím na tomto místě. Nemá cenu se vymlouvat, je třeba vyvodit příslušná opatření, aby se situace nemohla opakovat.
To se také stalo.

Pozn.: Konečně někdo veřejně označil viníky, část viny dokonce vzal na sebe a omluvil se. V českém prostředí věc téměř nevídaná. Přesto to na mě působí jako snaha o rozporcování vlastní (a největší) viny na všechny zúčastněné.

Na závěr přiznávám, že se mi tento článek nepsal lehce, daleko jednodušší je upozorňovat na problémy, které se nás přímo netýkají. Na druhé straně i v souladu se starým českým příslovím si myslím, že je třeba zametat i před svým vlastním prahem.
--- Miloš Vystrčil (Autor je hejtmanem kraje Vysočina) ---


Ad... Zaklínání se zákonem

Internetová reakce na předchozí článek

06.05. 2007 - Občan-volič - Snad jsem přehlédl nějaké další informace, ale zajímalo by mě, jaká konkrétní opatření byla přijata?
Nemohu souhlasit s prohlášením pana hejtmana, kdy za viníka označuje hned 3 víceméně zainteresované strany - OD MMJ, zhotovitele a investora - popř. stavební dozor (?). Selským rozumem trvám na odpovědnosti jen a pouze investora, tedy kraje! Zákony mají svoji hirearchii od ústavy, či desatera až po různé vyhlášky - samozřejmě, že ne vše může být podchyceno obecnou normou, ale na výstavbu jistě existuje smlouva, ve které je upřesněn předmět díla a mohou zde být specifikovány jednotlivé činnosti a odpovědnosti právními předpisy jinde neupravené. Pakliže tedy není nikde uvedeno, kdo má "oznamovací povinnost", leží odpovědnost "principu slušnosti" na objednavateli, zejména, jedná-li se o samosprávu,
která má hájení zájmů občanů v popisu práce. Jakákoli polemika je v tomto případě opět jen neuznání vlastní chyby, protože jak dobře víme, kolektivní odpovědnost neexistuje!


Silnice II/405: Termín se stihne!

Od Pančavy až k zářezu položili finální koberec

11.05. 2007 - Jihlavské listy - Rozsáhlá oprava silnice II/405 Jihlava-Příseka se v těchto dnech dostala do takové fáze rozpracovanosti, že termín dokončení, který byl stanoven na 31. července, je tentokrát skutečně reálný. Pro Jihlavské listy to potvrdil obchodní ředitel společnosti D.I.S. Brno Milan Halouzka.

Jednotlivé úseky nové silnice jsou v různém stupni rozpracovanosti, když nejdále je úsek od Pančavy k napojení na silnici směr Studénky a Puklice. Na tomto úseku byl v průběhu několika dnů koncem dubna položen finální asfaltový koberec. Jeho pokládka byla důvodem úplné uzavírky. O té se ale řidiči i obyvatelé z okolních vesnic dozvěděli pozdě. Za takový přístup kritizovali investora i zhotovitele.

"Chtěl bych se touto cestou za naši firmu všem motoristům a obyvatelům z okolních obcí omluvit. Chyba byla na naší straně, měli jsme včas avizovat, že bude silnice zcela uzavřena. Propříště uděláme taková opatření, aby k podobným problémům nedošlo," přislíbil Milan Halouzka.

Stavební firmě přeje letos od dubna počasí, takže harmonogram prací, který je veřejně přístupný na krajských webových stránkách, se plní. V pondělí 14. května kraj coby investor plánuje na stavbě velký kontrolní den.

Podle informací obchodního ředitele společnosti D.I.S Brno na všech úsecích stavby je různý stupeň rozpracovanosti. Na konci stavby, kde se nově budovaná silnice napojí na starou trasu směrem k obci Příseka, se v současné době dokončuje pokládka štěrkodrti pro minerální betony. Po dokončení prací bude tento úsek připraven pro pokládku živičných vrstev. "Upravuje se také okolí silnice, aby mohly být napojeny přilehlé místní komunikace v těchto místech," řekl.

"V dalším úseku stavby až k napojení na lom v Rančířově máme položeny štěrkodrti. V zářezu se dokončuje pokládka minerálních betonů, která je podkladem pro živičné vrstvy. Snažíme se maximálně využít příznivého počasí, které je zapotřebí pro pokládku těchto vrstev," popisuje aktuální průběh prací na stavbě Milan Halouzka.


Oprava silnice do Příseky
má být hotova do srpna

17.05. 2007 - Mladá Fronta (zkráceno) - Rekonstrukce silnice z Jihlavy k obci Příseka bude hotova do konce července. Slíbila to kraji Vysočina brněnská firma D. I. S., která přestavbu asi čtyř kilometrů krajské komunikace zajišťuje.
Jednání o výši penále za prodlení ještě s firmou D. I. S. nebyla ukončena.


Silnici na Příseku do konce července postavit stihnou

18.5. 2007 - Jihlavské listy (zkráceno) - Kontrolní den na stavbě krajské silnice potvrdil, že stavba bude dokončena v termínu.

Jak vysokou sankci zaplatí zhotovitel - společnost D.I.S. Brno za nedodržení původního termínu, se rozhodne až v červenci.

Nová komunikace bude na Kolíblu procházet originálním oboustranným skalním zářezem, který technicky umožnil narovnání hlavního tahu a přispěje tak zásadní měrou ke zvýšení bezpečnosti na této silnici.

Při lámání horniny odstřelem a odtěžení materiálu bylo zjištěno, že skálu tvoří navětralá rula. Projektant tedy doporučil vybudovat otevřenější zářez, což podle odborníků ulehčí zimní údržbu tohoto úseku.

Vzhledem k tomu, že zvětrávání skály v zářezu hrozí i nadále, bylo navrženo umístění plných železobetonových svodidel, která budou v úseku zářezu osazena až za rygolovou tvárnicí a jejich úkolem bude zachytit případné padající kameny.

Skalní zářez na Kolíblu je 9,5 metru hluboký a při jeho modelaci mechanizace odtěžila zhruba sto tisíc kubíků horniny. Hrany skalního zářezu v rozsahu cca dvou metrů ve směru svahu budou ohumusovány 15 cm vrstvou ornice a osety trávou.


Pokládky nového koberce se dočkají až do Příseky

26.6. 2007 - Jihlavské listy (zkráceno) - Další dopravní komplikace na objízdné trase způsobuje pokládka vodovodního řádu v obci Studénky, kde je provoz řízen semafory.

Oprava také čeká na zbytkovou část komunikace ve směru na Třebíč, a to až do Příseky.

Pozn.: Trochu krkolomný titulek... Navzdor obavám, že se silnice od lesa k Přísece bude jen "flekovat", pravda nakonec skutečně nebyla jiná - vrchní část staré silnice byla odfrézována a kvalitní nový koberec byl položen až ke kaštanům na kraji vesnice.

Bez úplné uzavírky bude probíhat i technické řešení odbočky na obec Puklice. "Úprava odbočení na Puklice si vyžádá zhruba dva dny částečného omezení - řízení provozu semafory," uvedl náměstek hejtmana V.Kodet.


Z Jihlavy do Třebíče už jezdíme pohodlně

Pozn.: Značně zavádějící titulek. Když to dobře půjde, tak to bude platit tak nejdříve roku 2014, dříve určitě ne. Zatím ta pohodlná jízda platí jen pro prvních 4,5 kilometru od Pančavy a končí u lesa nad Přísekou v místech fotografie.


25.07. 2007 - Jihlavské listy - Dnešní ranní cesta po zbrusu nové silnici II/405 byla pro všechny řidiče odměnou za jejich trpělivost.

Jedna z největších investičních dopravních akcí kraje Vysočina - stavba silnice z Jihlavy na Příseku byla ráno otevřena. "Řidičům tak začal sloužit nový úsek silnice na trase Jihlava - Červená Hospoda. Kraj udělal další krok k modernizaci a zkapacitnění silnice spojující krajské město s Třebíčí," řekla tisková mluvčí kraje Jitka Svatošová s tím, že všem řidičům i obyvatelům na objízdných trasách kraj děkuje za dosavadní trpělivost a přeje bezpečné užívání nové komunikace.

Celá stavba měla být původně dokončena v listopadu loňského roku. Zhotovitel však práce nestihl včas, takže termín dokončení byl nově stanoven na 31. července 2007. Po včerejším závěrečném kontrolní dni byla silnice spuštěna do provozu již dnes, 25. července.


Ad... Z Jihlavy do Třebíče
už jezdíme pohodlně

Čtyři internetové reakce na předchozí článek

25.07. 2007 - quick - A kdo zaplatí to zdržení? Silnice přece měla být hotová už před rokem!

25.07. 2007 - Jan - Také by mě zajímalo penále, které dodavatel zaplatí za nedodržení termínu dokončení stavby, ke kterému se ve smlouvě o dílo zavázal. Myslím si, že vzhledem ke změně poměrně velkého mostu na větší propustek si ještě pěkně namastí kapsu. A třeba si zároveň namastí kapsu za přimhouření oka i někteří odpovědní úředníci.

26.07. 2007 - Anča - Na tom si asi někdo pěkně namastil kapsu! Nám ostatním nezbývá než nadávat!

27.07. 2007 - Já - Každej jenom nadává, bezdůvodně se stavba nepozdržela, hlavně že se dílo podařilo.


Do Příseky se už jezdí

Silnice mezi Jihlavou a Třebíčí je průjezdná
o osm měsíců později, než měla

26.07. 2007 - Mladá Fronta - Chtělo by se říct: Konečně! Včera ráno se ulevilo řidičům, kteří jezdí mezi dvěma největšími městy kraje, Jihlavou a Třebíčí. Ulevilo se i obyvatelům Puklic, přes které vedla "nekonečná" objížďka.

Ve středu 25. července byla otevřena s osmiměsíčním zpožděním nová výpadovka z krajského města směrem na Příseku. Měří čtyři kilometry.

Stavba bude stát 185 milionů korun," řekl Radek Handa z krajského odboru dopravy. Tři čtvrtiny z toho zaplatí Evropská unie.

"Je to jedna z největších investičních dopravních akcí kraje Vysočina," popsala mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.

Budování ale trvalo o osm měsíců déle, než kraj původně předpokládal. Řidiči jezdili po objížďce přes Puklice od loňského dubna.

Pozn: Objížďka přes Puklice nebyla sice příjemná, ale půl roku loni zde byla ještě podstatně horší varianta objížďky - taky se jezdilo přes Stonařov, přes Luka nad Jihlavou... Na to už letos všichni mluvčí nějak rádi zapomínají, co musel "našinec" podstoupit...

Dostane tedy stavební firma pokutu? O sankci zatím není rozhodnuto. "Vede se diskuze, které dny z prodlení je možné započítat a které je možno přisoudit zásahům vyššího vlivu, kdy se stavět nemohlo. Výši sankce potřebujeme znát do doby, než projde mezi investorem a zhotovitelem platba poslední faktury. Předpokládám, že to bude do konce srpna," soudí Václav Kodet, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Podle něj se musí přihlížet k tomu, že šlo zatím o nejsložitější
investici na silnicích kraje Vysočina. Během akce se měnila dokumentace pro budování nového mostu. Další potíž zavinila předposlední velmi dlouhá zima.

Zakázku dostala na starosti brněnská společnost D.I.S. Začala na ní pracovat koncem roku 2005. V závěru minulého roku, kdy měly být práce ukončeny, se jí jen podařilo provizorně otevřít půl druhého kilometru těsně za Jihlavou.

Pozn.: Vida, jak se to krásně překrucuje, jen aby to před veřejností vypadalo přijatelněji, jak se tam "chuděra" stavební firma dlouho nadřela...
Firmě byla stavba předána sice v prosinci 2005, ale kácet stromy začala až v únoru 2006 a první stavební práce zahájila až v dubnu 2006... A skutečně intenzivní práce na stavbě začaly probíhat až kolem 20. srpna 2006... Jó - POHODA, KLÍDEK A TABÁČEK - to se to pak prostě stihnout nedá...

Nová spojka do Příseky sice funguje již od včerejška, slavnostní přestřižení pásky ale bude až v pátek dopoledne. "Bude to symbolické slavnostní otevření. V žádném případě kvůli tomu nebude silnice uzavřena," slíbila mluvčí Svatošová. Včera otevřená výpadovka vede skalním zářezem na vrcholu Kolíblu, při němž se odtěžilo sto tisíc kubíků horniny. Zářez měří šest set metrů a je hluboký necelých deset metrů.

Starosta Puklic Karel Tůma je rád, že objížďka konečně skončila. "Takový nápor dopravy obec ještě nezažila a doufám, že už nezažije. Silnice je zničená. Krajnice jsou sjeté a odlámané," sčítá škody starosta. Přes Puklice jezdila i plně naložená nákladní auta, která vozila hlínu ze stavby. Podle místních jich projelo nepočítaně.

"Předpokládáme, že se kraj zasadí o to, aby se v obci udělal nový koberec," věří Karel Tůma. Pod Puklice spadají i Studénky, přes něž také vedla objížďka. I Studénky potřebují opravit silnici. "Spravování objízdných tras je teď samozřejmě na stole," ujistila mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová.


Za všechno může proradné počasí

26.07. 2007 - Stanislav Caha - Mladá Fronta - Rubrika "K věci" - O osm měsíců více, než původně slibovalo krajské hejtmanství, museli lidé ze Studének, Puklic a Příseky snášet útrapy způsobené zpožděním na stavbě silnice mezi Jihlavou a Přísekou. O stejných osm měsíců déle se museli po objížďce hrkat i
řidiči pendlující mezi Jihlavou a Třebíčí a kdyby se měla vytisknout všechna sprostá slova, která zde za tu dobu padla, třeba jen z úst cestujících ve zpožděných autobusech, byl by to jistě sborník o desítkách dílů.

Nikdy jsem sice žádnou silnici nestavěl, ale vysvětlení hejtmanova náměstka,
že se na více než půlročním zpoždění podepsala předminulá dlouhá zima mi připadá jako z Monty Pythonů.
Jistě, postavit novou silnici není jednoduché a nějaká ta změna projektu a ony pověstné "vícepráce" se mohou objevit. Pokud se ale nemýlím, tak zatím nikdo jednoznačně neřekl, zda byly hejtmanstvím určené podmínky a termíny vůbec reálné, či zda za vše může opravdu jen a jen dodavatelská firma. Nevím ani o žádné, byť jen symbolické omluvě, nemluvě o tom, že by mohly někde padat hlavy.

Až se budou zítra politici, úředníci a lidé ze stavitelských firem při slavnostním otvírání silnice plácat po ramenou, jakže to nakonec všechno přece
jen dobře dopadlo, snad si při tom vzpomenou i na lidi, kterým tato velmi špatně "ošéfovaná" akce zasáhla do životů mnohem brutálněji, než bylo nutné. Možná se ale potom zase dovíme jen to, že loni bylo sněhu moc a letos jako naschvál skoro žádný.


Skončila objížďka
z Jihlavy na Třebíč

26.07. 2007 - Právo (zkráceno) - Půldruhého roku trvající uzavírka silnice Jihlava-Příseka je definitivně minulostí.

Řidiče potěší podstatné zvýšení průměru dříve nepříjemné zatáčky, kde nahradil původně projektovaný most v podmáčeném terénu osvědčený tubus. Ekology potěší četné nově vysazené stromy. Řidiči si však na jejich důležitý efekt - tlumení bočního větru - ještě nějaký rok budou muset počkat.

Další etapa rekonstrukce této frekventované spojky Jihlavy s Třebíčí by měla probíhat v úseku Brtnice-Zašovice v příštím roce.


Výše pokuty za zpoždění prací bude známa do konce srpna

27.07. 2007 - Jihlavské listy (zkráceno) - S osmiměsíčním zpožděním skončila začátkem týdne rozsáhlá rekonstrukce krajské silnice II/405 z Jihlavy do Příseky.

Řidiči mohli po nové silnici začít jezdit ve středu 25. července, kdy byla předána do předčasného užívání.

Pozn.: Předána do předčasného užívání? Pokud někdo není v obraze, tak si po přečtení této věty může myslet, že stavební firma D.I.S. "splnila a překročila", když předala silnici do předčasného užívání... Bohužel situace je trochu jiná...

Jak uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Václav Kodet, sankce za zpoždění prací stavební firmě zatím stanovena nebyla.

"Je potřeba vidět, že svým rozsahem i technickým řešením je to zatím nejsložitější investice na silnicích kraje Vysočina," řekl na úterní tiskové konferenci po zasedání krajské rady s tím, že v průběhu akce se měnila dokumentace pro budování nového mostu, další potíže prý způsobila i předposlední velmi dlouhá zima. Tři čtvrtiny nákladů na rekonstrukci by měla uhradit dotace z fondu Evropské unie.

Náměstek Václav Kodet prohlásil, že ke stanovení pokuty zhotoviteli zakázky - firmě D.I.S. - potřeboval kraj znát termín dokončení stavby. Se zástupci firmy se také dohaduje o tom, které dny je možné do zpoždění započítat. Pokuta by měla být vyčíslena před zaplacením poslední faktury. Kodet předpokládá, že to bude do konce srpna.

Pozn.: Ani do poloviny října jsme se z tisku ani odjinud výši sankcí stavební firmě NEDOZVĚDĚLI. Pokud tedy vůbec nějaká pokuta byla udělena (já bych s jejím udělením firmě D.I.S. neváhal).

Co napsat závěrem? Po nové silnici se už jezdí a na problémy, co jsme kvůli stavbě
zažívali rok a půl, se pomalu zapomíná. Je jasné, že všichni, co dnes po této silnici jezdí, jsou rádi, že se dílo podařilo, ale na to, jak stavba probíhala, rozhodně v dobrém vzpomínat nelze.


Bezpečí? Za všechny peníze...

07.09. 2007 - Mladá Fronta - T. Blažek - Rubrika "K věci" (Zkráceno) - Opravují se silnice, jejichž povrch nejeví známky opotřebení (silnice Kostelec-Telč).

Jinde se silnice zavře a na její trase se kácejí stovky stromů, prokopávají hory a zasypávají doly, aby zde za stamiliony korun vznikl kilometr silnice přímé a široké jak dálnice, kde zákonitě řidiči okamžitě jezdí jako vrazi (nová silnice Jihlava-Příseka). Na objízdných trasách lidé předtím žili dva roky ve strachu o život. A my se asi máme jak vepři v žitě, když na takové "zlepšováky" máme peníze.

Pozn.: No není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem...


THE END ?

YES !

THANK GOODNESS!

(Zaplaťpánbu...)

Zpravodajství