Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Rekonstrukce silnice
Příseka - Brtnice (2009)


Mapa a plán opravy silnice Příseka-Brtnice

Objížďka letos nebude

10. září 2009 - www.prvnizpravy.cz - "...rád bych řidiče ubezpečil, že v případě oprav, které se protáhnou přes zimní období, zůstanou uzavřeny pouze nezbytně nutné úseky komunikací. Např. další etapa rozšiřování silnice II/405 Příseka - Brtnice, tedy směr Jihlava - Třebíč, tuto zimu pojede bez omezení provozu. Během podzimu bude dodavatel pracovat na objektech mimo vozovku a uzavírka silnice je naplánována až po zimě. Letošní zima bude tedy na úseku Jihlava - Třebíč bez omezení provozu z důvodu komplexní přestavby této trasy," ujistil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Po objížďkách už v zimě

Pozn.: Haha, uplyne týden a všechno je jinak - kdo si myslel, že objížďka letos nebude, až na jaře, tak se ukrutně mýlil. Silnice se zavírá již letos 14. října!


Dva kilometry cesty = 160 milionů

26. září 2009 - MF Dnes - V okolí Brtnice už pracují elektromontéři, kteří upravují vedení vysokého napětí. Jsou předvojem velké rekonstrukce dvoukilometrové silnice mezi Přísekou a Brtnicí, která bude stát 160 milionů korun.

Stavba začne již na podzim a řidiči budou kvůli ní znovu jezdit po objížďkách. Půjde už o třetí etapu půlmiliardového vylepšení silnice mezi Jihlavou a Třebíčí - největšími městy Vysočiny. Zakázku, o kterou se ucházelo šest zájemců, získaly nakonec firmy Colas a Pražské silniční a vodohospodářské stavby. Podle hejtmanství nabídly nejnižší cenu, jež byla jediným kritériem hodnocení.

Na podzim udělají stavebníci přípravné práce. "Budou to zejména překládky sítí tak, abychom mohli na jaře začít stavět. Chceme to zvládnout během jedné sezony," vysvětlil náměstek hejtmana Libor Joukl.

Kvůli kvalitnímu výsledku stavby bude muset být objížďka již letos. Její rozsah a délka trvání se upřesní v nejbližší době.

Po dokončení akce čeká řidiče jízda po dvoukilometrové rozšířené vozovce. Trasa mezi Brtnicí a Přísekou částečně změní směr, odpadnou ostřejší zatáčky a zmírní se jízda "do kopce".

Stavět se začne za Přísekou a upravená trasa skončí před Brtnicí. Akci, jejíž konec je naplánován na příští rok, z velké části zaplatí Evropská unie. Letos v létě byla dokončena rekonstrukce trasy mezi Brtnicí a Zašovicemi za 175 milionů korun. Silnice byla z dřívějších šesti až osmi metrů rozšířena na 9,5 metru. Tuto stavbu měly na starosti dvě společnosti: Pražské silniční a vodohospodářské stavby a Alpine stavební společnost CZ.

Také tento projekt zaplatily z více než osmdesáti procent fondy Evropské unie. O zbytek nákladů se podělily kraj a stát. Jednalo se o druhou část přestavby na trase mezi Jihlavou a Třebíčí. Ta vůbec první skončila v červenci roku 2007. Šlo o čtyřkilometrový úsek mezi Jihlavou a Přísekou. Tuto rekonstrukci za 173 miliony korun také z větší části platila Unie. Stavba tehdy ale nabrala velké zpoždění, celkem osmiměsíční.

Až se dokončí úsek mezi Přísekou a Brtnicí, vyšplhá se prostavěná částka mezi Jihlavou a Třebíčí na 508 milionů korun. Původně se plánovalo, že ambiciózní plán zlepšení spojení mezi Jihlavou a Třebíčí bude stát necelé dvě miliardy korun.

A to nebude všechno, chystají se ještě například obchvaty Příseky a Zašovic. Rekonstrukce spojky by jednou měla končit v okolí Krahulova a Červené Hospody.


Uzavírka Příseka - Brtnice způsobí v zimě potíže

9. října - Jihlavské listy - Řidiče, kteří jezdí pravidelně po silnici II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí, čekají ještě v letošním roce další komplikace v podobě objížďky. Důvodem je zahájení rozsáhlé rekonstrukce dvoukilometrového úseku silnice mezi Přísekou a Brtnicí.

"Staveniště pro stavbu II/405 Příseka - Brtnice bylo předáno vybranému uchazeči 24. září. V současné době zhotovitel zajišťuje práce na zahájení stavby, včetně povolení uzavírky," řekla krajská mluvčí Jitka Svatošová.

V předstihu tak začali v okolí Brtnice s prací například elektromontéři, kteří museli zajistit přeložky vedení vysokého napětí. Z bezprostředního okolí silnice také zmizely některé stromy, které by bránily rozšíření a narovnání silnice.

"V podzimním období firma zajistí přípravné práce. Půjde zejména o překládky sítí, abychom mohli na jaře bez dalšího zdržování začít stavět, protože celou stavbu chceme stihnout v průběhu jedné sezóny," doplnil Libor Joukl, náměstek hejtmana.

"Trasa mezi Brtnicí a Přísekou také částečně změní směr a především budou odstraněny ostřejší zatáčky. Terénní úpravou by mělo také dojít ke zmírnění stoupání na trase," řekl náměstek hejtmana.

Úprava bude zahájena za obcí Příseka v místě budoucího napojení obchvatu Příseky a bude ukončena zhruba 200 metrů za křižovatkou se silnicí II/404 před začátkem Brtnice. Celková délka upravovaného úseku je 1,917 km.

Kvůli vedení tras objížděk nastaly krušné chvilky zejména starostovi Brtnice, protože kvůli zahájení prací bude muset být objížďka stanovena ještě letos, takže potrvá i přes zimní období.

"My tady nemáme velký výběr možností na vedení objízdné trasy. Jednal jsem předběžně s dodavatelem stavby a jediná možnost v současné době je vést objížďku po místní komunikaci s odbočkou nad Přísekou přes Katovu Horu s napojením nad Komárovicemi na silnici III. třídy," vysvětluje starosta.

Právě tuto obecní komunikaci proto dodavatel stavby již upravuje. Budou zde vytvořena místa na bezpečné míjení vozidel. Tato trasa nebude ale použitelná pro kamiony v obousměrném provozu.

"Zajíždět z Příseky do Puklic a dále směr Střížov není možné, protože u bývalého lihovaru na Příseckém potoce se stále opravuje most. Navíc úsek ke Komárovicím je zúžen vzrostlými lípami," říká brtnický starosta.

V zimním období čekají na objízdné trase krušné chvilky na řidiče linkových autobusů. "Nebude to jednoduché. Jednáme také o možnosti využití místní komunikace z Uhřínovic do Brtnice, kterou jsme letos opravili nákladem jednoho milionu korun," doplnil starosta s tím, že situace a rozhodnutí se mění ze dne na den. Rozhodující jednání proběhlo právě včera na magistrátním odboru dopravy, kde se jednalo o definitivním termínu uzavírky i objízdných trasách.

Pro jednání se nabízí několik variant. Po určitou dobu v zimě je podle názoru brtnického starosty možné rozdělit rekonstrukci silnice na dvě etapy. Jednu od Brtnice k odbočce na Uhřínovice a druhou etapu od této odbočky k Přísece. Provoz od Příseky by vedl až k této křižovatce a potom odbočil na Komárovice, nebo část na Uhřínovice.


Obchvat obyvatelé Příseky vítají

9. října - Jihlavské listy - Zvýšený provoz po dobu celé stavby pocítí hlavně obyvatelé Příseky. Starosta Brtnice Stanislav Jirků ale nepředpokládá, že to bude horší než při rekonstrukci předešlého úseku na Zašovice.

"Možná se provoz zvýšil o vozidla, která po dobu opravy úseku Brtnice - Zašovice jezdila z Jihlavy přes Stonařov," míní. Lidé v Přísece mají ale velkou naději na úplné zklidnění provozu, a to v podobě obchvatu obce. "Vybudování obchvatu Příseky je projekčně zpracováno a připraveno tak, aby tato investice mohla být prvním obchvatem na trase z Jihlavy do Třebíče," domnívá se starosta.

Lidé v obci ale podobným slibům moc nevěří. "O tom už se mluví dlouho a moc nevěřím, že v dnešní době bude státu zbývat peněz na takové drahé stavby," řekl jeden z obyvatel obce.

Na trase Jihlava - Třebíč jsou v plánu také další obchvaty. Mezi nimi i obchvat Brtnice. "Máme projekčně zpracovanou variantu obchvatu. Ten by měl vést od křižovatky na Komárovice za Novou Čtvrtí s přemostěním nad čistírnou odpadních vod. Pak se trasa stáčí nad ulicí Rokštejnskou po hrázi poldru pod Strážku s napojením u Česnekovy stodoly," prozradil plány brtnický starosta.

Město Brtnice tento obchvat zapracovává do územního plánu, který se teprve bude projednávat a schvalovat na zastupitelstvu města. "Předpokládali jsme, že projekt obchvatu bude jako svoji komunikaci financovat kraj, ale ten to prozatím odmítl," dodal.


Už zbývají jen "prkotiny"

9. října - Jihlavské listy - Názory - Tak nám začala další rekonstrukce silnice mezi Jihlavou a Třebíčí. Další etapa, která se tentokrát zaměří na úsek mezi Přísekou a Brtnicí. První kroky už jsou vidět, zmizelo několik stromů, kolíky cosi vytyčují a v krajině se pohybuje něco těžkých i lehkých strojů. Řidiči se musí připravit na další objížďky, ale co je to proti tomu, že zanedlouho budou jezdit po novém úseku vozovky.

Po etapách, kdy zcela nový vzhled získaly trasy mezi Jihlavou a Přísekou a mezi Zašovicemi a Brtnicí se tedy investor chystá na další.

Po dokončení této rekonstrukce pak už na trase mezi Třebíčí a Jihlavou bude zbývat upravit jen "maličkosti". Pár silnic mezi Zašovicemi a Třebíčí a výstavba sedmi obchvatů kolem Příseky, Brtnice, Nové Brtnice, Zašovic, Okříšek, Krahulova a Červené Hospody. Uznejte sami, z pohledu na již dokončené či rozdělané dílo se jedná o pouhopouhé prkotiny.

Pozn.: Pan pisatel je trošku vtipálek... Obchvat Nové Brtnice a Červené Hospody? Docela úsměvná představa...


Řidiči se v zimě budou ploužit po objížďkách

14. října 2009 - MF Dnes - Řidiči využívající ke svým cestám silnici II/ 405 mezi Jihlavou a Třebíčí budou mít letos znovu obtížnou zimu. Přímý tah mezi Jihlavou a Třebíčí obsadí na zimu u Příseky dělníci. Spojnice mezi dvěma největšími sídly Vysočiny se zde úplně uzavře. Řidiče čeká buď tříkilometrová objížďka po nepříjemných silničkách, nebo mnohem delší trasa po lepších cestách. A to už za pár dní.

"Uzavírku máme povolenou od středy 14. října. I vzhledem k předpovědi počasí a možnému sněžení v těchto dnech jsme se rozhodli, že silnici uzavřeme až od pondělí 19. října. To aby řidiči nebyli moc naštvaní," vzkázal Vít Weselý z firmy Colas, která má opravy pod palcem.

Šoféry jeho slova příliš neobměkčila. "Já budu naštvaný, a to je slabé slovo. Proč to zavírají na zimu? Už tu minulou jsme jezdili po objížďce. Teď zase. Po těch kotěhůlkovských silnicích je to v zimě na nic. A delší cesta po osmatřicítce je taky na prd. Když napadne sníh, tak tam doprava vždycky kolabuje," reagoval řidič Jiří Urbánek, který jezdí denně do práce z Třebíče do Jihlavy.

Musí se stejně jako tisíce dalších motoristů obrnit trpělivostí. Uzavírka potrvá až do konce srpna 2010. Možností, kudy se mezi Třebíčí a Jihlavou přesunovat, je víc. Odklon dopravy pro veškerou, zejména tranzitní dopravu bude vyznačen po silnici první třídy 23 na křižovatku Kasárna. Odsud budou řidiči pokračovat přes Hladov, Dlouhou Brtnici a Stonařov do Jihlavy. Je to o nějakou desítku kilometrů delší než po přímém tahu. Tato objízdná trasa bude nejdelší, ale také zřejmě nejpohodlnější.

"Je to komfortní a pohodlná cesta. Doporučujeme tuto trasu," uvedl Hynek Schimmer z odboru dopravy jihlavského magistrátu, který řešil odklon. Druhá objízdná trasa vede přes Komárovice. Za Brtnicí uhnou řidiči ještě před uzávěrou hlavní silnice do Komárovic a vyjedou zpět u Příseky. Tato objížďka měří asi tři kilometry. Objížďka bude hůře průjezdná v zimním období.

Stavbaři se dušují, že se budou pílit i přes zimu. "Když nebude půl metru sněhu a vysoké mrazy, můžeme dělat zemní práce," slíbil Weselý. Silničáři o uzavírce vědí a o objízdnou trasu budou pečovat. "Snad se řidiči stáhnou hlavně na cestu přes Kasárna," podotkl náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Jaroslav Soukup.

Příští podzim by už měli řidiči svištět po širší cestě bez nebezpečné zatáčky u Příseky.

Pozn.: Kterou zatáčku má asi autor článku na mysli? Pravděpodobně se mýlí, jak už to novináři občas dělají. Nebezpečné stoupání nad Příseku zůstane beze změny stejně jako nebezpečný horizont v zatáčce u Rezkova vršku. Teprve obchvat Příseky má vyřešit tato dvě nejnebezpečnější místa mezi Přísekou a Brtnicí.


Zavřeli silnici
aneb
Z Jihlavy do Třebíče jedině po objížďkách

20. října 2009 - MF Dnes - Od včerejška je kvůli opravám uzavřena silnice mezi Jihlavou a Třebíčí u Příseky. Uzavírka potrvá až do podzimu příštího roku.

... a jak po objížďkách? Z Třebíče do Jihlavy lze jet po silnici I/23 na křižovatku Kasárna a tam se napojit na I/38 do Jihlavy. Tato pohodlná trasa cestu ovšem notně prodlouží.

Druhá objížďka vede přes Komárovice. Za Brtnicí uhnou řidiči ještě před uzávěrou hlavní silnice do Komárovic a vyjedou zpět u Příseky. Objížďka po "okreskách" měří asi tři kilometry - na obrázku vyznačena červeně.Past na řidiče: Díry na objížďce

6. listopadu - Jihlavské listy - Řidiči jezdící na trase mezi Jihlavou a Třebíči jsou rozčíleni. Od poloviny října je totiž pro veškerý provoz uzavřená část silnice mezi Přísekou a Brtnicí.

Uzavírka se potáhne přes celou zimu a potrvá až do konce srpna příštího roku. A právě z nadcházející zimy mají lidé největší strach. "K úplnému uzavření silnice II/405 dochází kvůli celkové opravě povrchu vozovky silnice druhé třídy. Délka uzavřeného úseku je 1361 metrů. Objížďková trasa pro veškerý provoz bude vyznačena po silnicích první a druhé třídy, místních a účelových komunikacích," píše se v rozhodnutí odboru dopravy jihlavského magistrátu.

Terčem kritiky mnoha řidičů se stal stav objízdných tras. "Když přijíždím od Jihlavy, tak nad Přísekou teď změnili přednost v jízdě. Musí se odbočit na úzkou silnici na Komárovice, kde se pak pokračuje po další úzké silnici, abychom vyjeli nad Brtnicí," telefonovala do redakce JL rozzlobená řidička a dodala, že tyto silnice jsou úzké a hlavně samá díra. Míjení se s kamiony, které by tam jezdit neměly, ale stejně tudy projíždějí, je doslova nad řidičovy síly.

"Na spojnici od Komárovic na Brtnici je pak prudké klesání, které hlavně v zimě bude velice nebezpečné," dodává řidička s tím, že nechápe, proč se musely stavební práce začínat na samou zimu. "Když už někdo povolí uzavírku a naplánuje ji, tak by se měl přesvědčit, v jakém je trasa stavu," uzavírá.

Dopravní inženýr Jiří Kučera pro JL uvedl, že dopravní policisté se v případě povolování uzavírek a stanovení objízdných tras vyjadřují pouze k dopravnímu značení. "V tomto konkrétním případě jsme z důvodu zajištění bezpečnosti provozu snížili nejvyšší povolenou rychlost na 50 kilometrů v hodině. Tranzitní nákladní doprava by měla jezdit po jiné objízdné trase přes křižovatku Kasárna".

Podle vyjádření úředníka jihlavského magistrátu Hynka Schimmera, při stanovení objízdných tras ale na výběr mnoho variant nebylo. "Jde o úsek, pro který lze obtížně nalézt vhodnou objížďku. Zvážili jsme všechny možné varianty - přes Puklice i Luka nad Jihlavou, ale na každé trase se objevily nějaké potíže," řekl s tím, že firma, která rekonstrukci provádí, bude vzniklé závady na silnici průběžně opravovat.


Těsně před zimou začaly stavební práce na opravě silnice II/405 mezi Přísekou a Brtnicí.
Řidiči tak musí jezdit po objízdných trasách. A to se jim nelíbí.


Kraj slibuje sjízdnost objížďky na Brtnici

10. listopadu - Jihlavské listy - Uzavírka úseku krajské silnice II/405 mezi křižovatkou na Uhřínovice a křižovatkou nad Brtnicí vyvolává vlnu kritiky.

Objízdná trasa je samá díra, musí se jezdit po úzkých silničkách, kde se nelze bezpečně vyhnout s kamionem. Nákladní auta mají jezdit po jiné objížďce, přesto tam projíždějí. To jsou nejčastější hlasy kritiků.

Lidé kritizují kraj i proto, že silnici na Brtnici zavřel na zimu. "Nechápu, proč to někdo povolil. Asi proto, aby se utratily do konce roku peníze," píše v internetové diskusi čtenářka Jana.

"Zvážili jsme celou situaci a přistoupili k uzavření části rekonstruovaného úseku, aby bylo možné realizovat celou rekonstrukci ve lhůtě jednoho roku a aby byla dostatečně zajištěna bezpečnost dopravy," říká tisková mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Objízdná trasa je podle vyjádření kraje z hlediska průjezdnosti zabezpečena dostatečným množstvím výhyben. Problémy neprůjezdnosti dle kraje vyvolávají neukáznění řidiči.

Podle vyjádření krajského odboru dopravy práce musely být zahájeny z důvodu provedení geologického průzkumu a přeložek inženýrských sítí. V současné době probíhají v uzavřeném úseku práce na rozšíření silnice.

Jak nám potvrdila Hana Strnadová, vedoucí krajského odboru dopravy, v některých místech stavby dojde k odstřelu zeminy. "Provedení těchto prací v tomto období je vhodnější," tvrdí.

Kraj řidičům garantuje, že 900 metrů dlouhá objížďka mezi Přísekou a Komárovicemi bude v zimě udržována ve sjízdném stavu.


Uhřínovičtí jsou nespokojení s přeložením zastávky

10. listopadu - Jihlavské listy - Obyvatelé Uhřínovic se bouří a požadují, aby se v průběhu rekonstrukce silnice II/ 405 z Příseky do Brtnice obnovily u některých autobusových spojů zastávky u kravína v Uhřínovicích. Lidé musí chodit pěšky na kilometr vzdálenou náhradní zastávku "U lípy" až ke Komárovicím.

Právě tento požadavek se stal hlavním tématem společné schůzky zástupců Brtnice, osady Uhřínovice a dopravní společnosti Icom transport.

"Požadavek předsedy osadního výboru Uhřínovice Martina Povýšila na obnovení zastávek u kravína u některých spojů jsme vyhodnocovali podle počtu cestujících už v září," uvedl k jednání starosta Brtnice Stanislav Jirků.

Doplnil, že autobusem do obce nebo z obce v září cestovalo na jednotlivých spojích od 0 do 31 cestujících, když největší počet 31 cestujících za měsíc září využilo spoje Jihlava - Třebíč s odjezdem ve 14.30 hodin z Jihlavy.

"U tohoto spoje ale není důvod, aby zajížděl na zastávku u kravína, protože pětatřicet minut poté odjíždí z Jihlavy jiný autobus, který zajíždí až na náves do Uhřínovic," řekl starosta. Prioritou společného jednání proto bylo zabezpečit především dopravu dětí ze ZŠ v Brtnici.

"Podali jsme žádost o změnu trasy autobusové linky s odjezdem z Brtnice ve 14.10 hodin. Autobus jede směr Příseka - Jihlava a po dobu uzavírky silnice II/405 by zajížděl do Uhřínovic na náves," řekl brtnický starosta s tím, že změna trasy byla dohodnuta od 16. listopadu s uspíšením odjezdu z Brtnice o pět minut.

Obyvatelům Uhřínovic se však řešení zdá stále nedostačující. Starosta ale varuje, že není možné vyhovět všem přáním. Upozorňuje také, že se každá úprava odrazí v navýšení jízdného pro ostatní cestující. Vyšší částku by hradila za dopravní obslužnost Brtnice.

"Po rekonstrukci části silnice II/ 405 v úseku od Brtnice ke křižovatce u kravína vyhodnotíme v jarních měsících možnost lepší obslužnosti občanů Uhřínovic," dodává závěrem.


Změna objížďkové trasy pro nákladní automobily

Od pondělí 23. listopadu byla pro nákladní automobily nově určena objížďka přes Puklice a kolem lihovaru a hájenky zpět na Komárovice a Brtnici. Důvodem je zničená spojovací silnice mezi Přísekou a Komárovicemi, která nemá žádné podloží a je po pouhých 5 týdnech objížďky v dezolátním stavu.

S objížďkou pro náklaďáky přes Puklice se čekalo kvůli dokončení stavby mostku u lihovaru, která se protáhla až do minulého týdne.


Řidiče trápí objížďka u Příseky

4. prosince - Jihlavský deník - Krátce po otevření nového úseku silnice na trase Jihlava - Třebíč z Brtnice do Zašovic řidiči zase lomí rukama nad novou objízdnou trasou.

Na opačném konci Brtnice teď auta sjíždějí nebo najíždějí na krátkou objížďku, před Přísekou navazující na hlavní silnici do Jihlavy. Úzkou silnici s částečně vyspraveným povrchem, množstvím výmolů a zatáčkami dělají ještě nebezpečnější kamiony, nerespektující zákaz vjezdu.

"Jezdím tudy denně a někdy jsem z toho na mrtvici. Zrovna včera jsem musel málem do příkopu, když v protisměru jel kamion na klády, přitom tady mají zákaz," právem se rozčiloval řidič Jiří Procházka z Jihlavy, neboť kamiony přes zákaz na objížďku zabloudí dost často.

Lidem vadí kamiony na úzké silnici

"Měl jsem tu už nějaké stížnosti na kamiony. Osobní auta se na objížďce vyhýbají docela dobře, ale když se tam namotá s kamionem neukázněný řidič, hned je problém," potvrdil starosta Brtnice Stanislav Jirků.

Magistrátní specialista na dopravu Hynek Schimmer uvedl, že na výběr objízdných tras bylo minimum možností. "Zvážili jsme všechny varianty, přes Puklice i Luka, ale trasy byly delší s dalšími komplikacemi. Odklonili jsme nákladní automobily nad 7,5 tuny směrem na Stonařov a z Příseky na Puklice," vyjmenoval Hynek Schimmer.

Odborníci se při plánování objížďky vyhnuli spojovací silničce, ústící na křižovatce s odbočkou do Uhřínovic. "Silnice by se brzy začala rozpadat pod těžkými nákladními vozy," připustil Schimmer.

Silničáři před uzavřením části silnice II/405 dali do pořádku objízdnou trasu, na níž je několik úseků celoplošně opravených asfaltovou balenou směsí v souvislé vrstvě a řada menších "záplat". Přesto mnoho nerovností, výtluků a děr v obou směrech řidičům dost znepříjemňuje život.

Podle hlavního stavbyvedoucího firmy Colas Víta Weselého jsou letos uzavřeny tři čtvrtiny trasy mezi Uhřínovicemi a Brtnicí. Příští rok silničáři co nejdřív uzavřou úsek od uhřínovické křižovatky do Příseky.

"Techniky tu máme hodně. Přes deset nákladních aut vozí od frézy drť a pak tu jezdí válec, tři nakladače, bagřík a další stroje. K tomu je tu asi 30 lidí," doplnil Weselý.

Podle mluvčí krajského úřadu Jitky Svatošové rekonstrukce úseku dlouhého 1918 metrů bude hotova v polovině roku 2010 a přijde na více než 159 milionů korun.

"V místě mezi dvěma budoucímí zářezy v terénu odbagrováváme zeminu a děláme podloží násypu. Odstraňujeme starou vozovku tam, kde kříží trasu," uvedla stavbyvedoucí Irena Musilová.


Zpravodajství