Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Zpravodajství

Cimrmanův zpravodaj - Kalajáramář

Při četbě Cimrmanova zpravodaje jsem narazil na zajímavou zmínku o samozápalném doutníku, která naznačuje, že Jára Cimrman mohl zabrousit i do naší vesnice. Zatím se mi ovšem nepodařilo ověřit, zda se jedná skutečně o naši Příseku (u Jihlavy). O co vlastně tehdy šlo?

Po naprostém debaklu Cimrmanova vynálezu samozápalného doutníku, jímž se zasloužil o zápis do obecní kroniky obce Příseky, neboť při jeho uvedení v r. 1908 došlo politováníhodnou náhodou ke vznícení obecní bryčky, byl Cimrman nucen pracovat krátce v koloniálu vdovy Drahokoupilové jako příručí, aby škodu na bryčce splatil.

Přísecká obecní kronika ovšem k uvedené události mlčí. (Pravděpodobně proto, že se počala psát až roku 1923.)

Celý článek: Kalajáramář


Zpravodajství