Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Vzduch špiní domácí kotle


Poznámka: Tento článek jsem se rozhodl zařadit na web při spárování tarasu, protože kouřové spaliny, co jsem musel dvakrát na návsi dýchat, mohly vzniknout jen spalováním plastů (např. kelímků od jogurtů apod.). Přestože spalování plastových obalů apod. je zakázáno a je dnes podstatně menší než v 80. letech, tak i dnes se takoví "experti", co spálí všechno, co hoří, stále ještě najdou. Jejich logika je asi taková: "Proč to házet do popelnice, když to může shořet!" Když pominu možnost udělení pokuty, tak by si tito lidé měli uvědomit, že otravují ovzduší ve vsi a tím ničí zdraví hlavně sobě a okolním sousedům.


Je to ohromující varování. Hned po automobilech jsou domácnosti největším znečišťovatelem ovzduší v Česku. Vyplývá to z nejnovějšího měření Státního zdravotního ústavu. Odborníky zaráží i to, že lidem se dnes nedýchá nejhůře v průmyslových oblastech, ale stále častěji v menších městech a obcích. Zvláště pokud jsou v údolí. Přitom právě tam by mělo být ovzduší v pořádku.

"Samotné nás to velmi udivilo - vzduch zamořují téměř z poloviny domácí kotelny. A přitom často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou arzen či rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky," přiznává Jiří Morávek, vedoucí odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí. Jeho tým vybral několik typických českých městeček a obcí do pěti tisíc obyvatel a po dvouletém zkoumání získal jistotu: domácí kotelny přispívají stále větší měrou k nárůstu rakoviny, srdečních i dýchacích onemocnění.

I Pavel Rössner z Ústavu experimentální medicíny připomíná, že již pět let se zhoršuje kvalita ovzduší. "A kvůli tomu se oslabuje "genetická výbava" Čechů, což vede k degenerativním onemocněním, vrozeným vadám či růstu zhoubných nádorů," říká.

"Po obrovském zlepšení čistoty vzduchu v devadesátých letech se s přispěním domácích kotelen pomalu vracíme do časů totality, kdy tu bylo k nedýchání," souhlasí Rössnerův kolega Radim Šrám.

Jeden smutný příklad za všechny: Havlovice na Trutnovsku jsou typickou českou obcí v podhůří bez znečisťujícího průmyslu. Proto je také ekologové zahrnuli do svého nyní dokončovaného výzkumu. Čistota vzduchu je však v Havlovicích stejně špatná jako na Ostravsku, Karvinsku či v pražských Vršovicích. "Zprvu jsme naměřeným hodnotám škodlivin nechtěli věřit. Jsou ale stejně vysoké jako v těch nejprůmyslovějších částech Česka," tvrdí Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu.

Šokovaní byli především Havlovičtí. Podle jejich starosty Pavla Dvořáčka si prý neuvědomovali, co všechno dýchají při zatápění smetím a jak moc to může škodit jejich zdraví. "A oni ničím jiným než odpadem netopili. V kamnech se tak ocitaly pet lahve či jiné plasty. Snažíme se teď lidi přemluvit, aby s tím kvůli vlastnímu zdraví přestali."

Havlovičtí se ocitli na pranýři, ale v Česku je podle Šráma dalších pět tisíc obcí, které zamořují vzduch možná ještě daleko více.

Jiří Morávek slibuje, že ministerstvo životního prostředí se na to nebude už nečinně dívat: "Budeme lidem vysvětlovat, jak si laciným ,topivem' ničí zdraví."

MF DNES, 25.10.2005


Zpravodajství