Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


REKONSTRUKCE SILNICE
JIHLAVA-PŘÍSEKA

Souhrnné zpravodajství z období
srpen - prosinec 2006


FOTOGALERIE z rekonstrukce silnice
JIHLAVA-PŘÍSEKA v letech 2006-2007

O rekonstrukci silnice toho bylo řečeno i napsáno opravdu hodně, leckdy s úmyslným mlžením a proto si myslím, že stojí za to připomenout si tragikomičnost celé stavby, která přímo závisela na přístupu stavební firmy, postoji krajských úřadníků, ochránců přírody a dalších zúčastněných osob, podporovaná zprávami v tisku, nad kterými každý, kdo věděl, jak to na stavbě s průběhem prací vypadá, kroutil hlavou.
V každém případě věřím, že na 16 měsíců objížděk přes Luka, Rančířov, Kosov, Stonařov a bůhví, kudy ještě museli řidiči jezdit, se hned tak nezapomene a další část rekonstrukce silnice na Třebíč bude probíhat lépe a rychleji.
Bylo toho napsáno tolik, že psát vlastní komentáře je
zbytečné, ale neodpustil jsem si do některých pasáží vložit vlastní poznámku. Co jsme se tedy průběžně dozvídali z regionálního tisku?


Někde se opravuje, jinde ničí

18.08.2006 - Jihlavské listy - Každý řidič, který projíždí silnicemi Vysočiny, ze své vlastní zkušenosti ví, jak žalostný je někde jejich povrch. Občas připomíná tankodrom. Proto vítáme každou informaci o tom, že se nějaká zchátralá a provozu nevyhovující komunikace opravuje. Všichni se těší, až bude dílo hotovo, protože pak bude v daném úseku po starostech...

Kvůli objízdným trasám trpí v současné době zvýšenou prašností, hlukem a strachem o svá obydlí obyvatelé Studének, Puklic, Příseky a Rančířova. Těmito vískami projíždějí denně stovky vozidel, protože se rekonstruuje dopravní spojení mezi Jihlavou a Přísekou. Většina lidí v těchto vískách nutnost objízdných tras většinou chápe, ale logicky se ptají na to, kdo jim uhradí případné vzniklé škody za popraskané zdi, padající tarasy, rozježděné zelené plochy a v neposlední řadě také rozbité místní komunikace.

Silničky zde sice nebyly v nějakém precizním stavu, ale místní dopravě úplně postačovaly. Teď je na řadě míst ničí těžká technika. Doufejme, že každý investor silniční stavby společně se zhotovitelem budou v závěru stavby tak slušní, trasy projedou a všechno, co vzalo "za své", uvedou do původního stavu.


Žádost o změnu stavby silnice před dokončením

22.8.2006 - Změna stavby se týká přechodu údolí před obcí Příseka v km 3,7. V dokumentaci pro územní řízení byl přechod tohoto údolí řešen vysokým násypem s rámovým propustkem, v dokumentaci pro stavební povolení byl násyp nahrazen mostem o 7 polích. Předložený návrh počítá opět s vytvořením násypu s možností snížení a minimalizace násypového tělesa.


Silnici prostě zavřeme a hotovo!

29.08.2006 - Jihlavské listy - Pro všechny řidiče je velice potěšitelné, když se dočtou v novinách, že se opravuje další úsek nějaké rozbité silnice. Současně s tím se ale hrozí toho, kudy povede objížďka. O tom vědí své například řidiči linkových autobusů, kteří od začátku léta jezdí do Brtnice a zpět bahnem uprostřed staveniště. A vypadá to, že ještě chvíli tak jezdit budou. Stavební firma, která silnici opravuje, prý před časem prohlásila, že jiné řešení prostě neexistuje.

Mnohé silničářské firmy nic netlačí k tomu, aby o postupu a harmonogramu prací více přemýšleli. Ne ve svůj prospěch, ale ve prospěch všech řidičů, kteří jsou uzavírkami přímo dotčeni. K tomu se pak ještě přidá skutečnost, že na mnohých místech "padne" čtvrtá hodina odpolední a stroje stojí. Přesto řidič krouží po objížďkách. Mělo by být přímo povinností, že tam, kde je silná frekvence provozu, tak se musí jet naplno bez ohledu na pátek či svátek. A to i za cenu, že se dílo prodraží.


Rozhodnutí o povolení
komplexní změny stavby silnice

18.9.2006 - Místo dosud plánovaného několikasloupkového mostu v km 3,7 bylo rozhodnuto o provedení mostu (jako propusti) ve variantě TUBOSIDER a rovněž o změně odvodnění silnice a přilehlých svahů.

Most je nově navržen jako konstrukce s použitím ocelových trub z vlnitého plechu tlamového průřezu o rozpětí 6,5 m, výšky 4,75 m a délky 30,5 m, tloušťka plechu 4 mm.
Konstrukce bude osazena do štěrkopískového lůžka tloušťky 0,5 m. Podélný spád mostu je 7,5 %. Termín dokončení stavby zůstává stanoven na 31. prosince 2006 (zajímavý a originální termín!).


Silnice z Pančavy na Kolíbl se stihne, most je "ohrožen"

26.09.2006 - Jihlavské listy - Už jen pouhé dva měsíce zbývají stavební firmě D.I.S. Brno na to, aby dokončila stavební práce na rekonstrukci silnice II/405 z Jihlavy do Příseky. Firma se loni na sklonku roku smluvně zavázala, že konečným termínem pro předání díla bude 30. listopad letošního roku. Teď se ale zdá, že nový most přes údolí nad Přísekou se v termínu nestihne. Poprvé to na přímou otázku připustil také představitel investora náměstek hejtmana pro oblast dopravy Václav Kodet.

Obyvatelé obcí, kteří jsou stavbou přímo dotčeni, neboť musí už od května jezdit po zdlouhavých a neupravených objízdných trasách, jsou takovou informací
zděšeni.
Od července, kdy zhotovitel úplně zavřel výjezd z Jihlavy na Pančavě, se jim navíc objízdná trasa prodloužila a vede až přes Stonařov. "To snad nemůže být ani pravda, že to letos nestihnou. Takže to budeme celou zimu zase jezdit přes Studénky po těch úzkých silničkách. To teda nechci vidět," říká obyvatel Puklic s tím, že ani v létě se na některých místech nedalo vzájemně pořádně vyhnout. "Až tady napadne sníh, tak to bude mnohem horší. Autobusy už teď nabírají denně hrozné zpoždění, to ale nikomu nevadí, že lidi chodí do práce pozdě a mají pak potíže," nadává.

Podle slov Václava Kodeta oprava silnice II/405 z Jihlavy do Příseky je prý z technického hlediska vůbec nejnáročnější dopravní stavební akcí za trvání kraje.

"Zatím platí pro celou stavbu konečný termín zhotovení, tedy 30. listopad 2006. Na trase od Pančavy nahoru na Kolíbl se dokonce zdá reálné, že by mohl být termín dokončení o něco zkrácen," říká náměstek s tím, že horší situace nastává v případě zmiňovaného mostu v oblouku nad údolím.

Původně měl v údolí vyrůst velký jednopolový trubní propust s násypy. S původním návrhem ale nesouhlasili zejména ochránci přírody, proto musel být projektový návrh přepracován na sedmipolovou variantu s pilíři. Ale ani ta "neprošla" procesem schvalování, takže konečnou verzí je konstrukce mostu z vlnitého plechu s použitím ocelových trubek.

"Hejtman proto podepsal dodatek ke smlouvě, týkající se změny technologie mostní konstrukce. Dodatek ale nijak nemění termín dokončení. Navíc je třeba říci, že změnou technologie ušetříme částku 12 milionů korun, a také se vyhneme problémům s mostem do budoucna," řekl Václav Kodet.

Vzhledem k deštivému počasí v srpnu se ale zdá být termín dokončení mostu vážně ohrožen. "Probíhají intenzivní jednání se zhotovitelem, abychom věděli,
jaký termín je reálný. Každopádně před letošní zimou se bude jezdit po silnici novým zářezem po nové trase od Pančavy na Kolíbl. V případě, že by se most nepodařilo dokončit v termínu, veškerá doprava by byla vedena přes obec Studénky do Puklic a do Příseky," připustil náměstek hejtmana.

Dobrou zprávu má Václav Kodet pro obyvatele Rančířova, protože prý pokročilo jednání se zhotovitelem ohledně oprav komunikací na objízdných trasách. "
Zhotovitel nám garantuje, že v průběhu měsíců října a listopadu budou provedeny opravy všech objízdných tras, a to jak na krajských, tak na místních komunikacích, zejména v obci Rančířov a pak dále kolem lomu nad obcí," podotkl. Opravy by se tak měl dočkat také projíždějícími vozidly poškozený majetek soukromých osob.

Pozn.: No neradujte se, na ty jejich GARANTOVANÉ opravy si vážení ještě téměř rok počkáte...
Jediný cíl těchto servírovaných keců je ten, aby se na nějakou dobu umlčeli rozzlobení lidé a získal se tak čas pro přípravu dalších výmluv. A kdyby to přestalo fungovat, vždy se přece dá zahájit další kolo ohlupování a doufat, že se ta "zpropadená" silnice snad jednou podaří dokončit i při jejich diletantském přístupu...


Ad... Silnice z Pančavy na Kolíbl se stihne, most je "ohrožen"

Dvě internetové reakce na předchozí článek

26.09.2006 - Bob - Na stavbě se dlouho nic pořádně nedělo a teď se hledají výmluvy, na co hodit nedodržení termínu dokončení. Kraj by měl dodavateli napařit tučné penále.

26.09.2006 - Vlastimil ŠTEFL - Doporučuji, aby si zkusili jezdit pánové po těch objížďkách. Je to katastrofa. Z Příseky je nejkratší cesta přes Luka nad Jihlavou, což je opravdu solidní navýšení vzdálenosti.


Stavba silnice do Příseky finišuje

17.10.2006
- Jihlavské listy - Pokud bude v dalších týdnech příznivé počasí, do letošní zimy se stihne zprovoznit celý úsek zrekonstruované silnice II/405 z Jihlavy do Příseky. Včera to v rámci kontrolního dne na stavbě uvedl Milan Halouzka, výrobní ředitel generálního dodavatele stavby ­ společnosti DIS Brno.

"Stavba je velice náročná nejen svým objemem, ale zejména z hlediska specifických klimatických podmínek na Vysočině. Celý srpen nám propršel, takže se některé práce zdržely," uvedl s tím, že úsek od Pančavy na nové napojení na silnici do obcí Studénky a Puklice bude v každém případě zprovozněn nejpozději do 30. listopadu.

V těchto dnech se připravují podklady pro pokládku živičných směsí a poté bude následovat finální položení vrchní vrstvy asfaltového koberce. V úseku před Přísekou se dokončují práce spojené s budováním mostu přes údolí.


Silnice na Třebíč by měla být do zimy úplně průjezdná

20.10.2006 - Jihlavské listy - Rekonstrukce silnice II/405 mezi Jihlavou a Přísekou bude dokončena v termínu, tedy do 30. listopadu 2006. Na kontrolním dnu to slíbili zástupci dodavatele stavby D.I.S. Brno. Všechno ale v tuto chvíli závisí především na přízni počasí.

Pozn.: Tak krásný podzim jako tohoto roku nebyl desítky let - naposledy roku 1961!

Jde o největší investiční akci kraje za více než 150 miliónů korun, kterou dotuje Evropská unie.

"Pokud bude pokračovat příznivé počasí, bude první úsek silnice od Jihlavy k odbočce na Puklice otevřen zhruba do tří týdnů. S otevřením tohoto úseku zároveň zahájí opravy objízdných tras. Termín dokončení celé stavby může ohrozit mráz pod dva stupně Celsia, vytrvalý déšť nebo sněžení," řekl výrobní ředitel D.I.S. Brno.

Na úseku od Pančavy směrem k napojení na obce Studénky a Puklice finišují práce před pokládkou vrchního koberce.

Pozn.: Vrchní koberec se pokládal až příští rok v červnu!

Dvě stě metrů hluboký zářez pod Kolíblem napřímil novou trasu silnice. Ke změně v krajině došlo také v úseku od Kolíblu směrem k Přísece, kde se silnice výrazně rozšířila. Na jejím konci bude nový most přes údolní nivu a stará trasa silnice projde rekultivací.

Nejsložitější na celé stavbě je právě most v lese nad Přísekou. Namísto plánované, takzvané sedmipólové konstrukce se nakonec staví podle nové technologie nevyžadující údržbu - tzv. tubosider. Na silnicích druhé třídy je
toto řešení ojedinělé. Propustí - ocelovým skeletem o průměru 5 x 6 metrů - bude moci procházet například i vysoká zvěř nebo tudy mohou skákat obojživelníci.


V průřezu trápila skála, pod mostem bylo měkko

27.10.2006 - Jihlavské listy - Dopravní tepna mezi Jihlavou a Přísekou doznala v průběhu
rozsáhlé rekonstrukce zásadních změn a podle smlouvy s generálním dodavatelem by měla být dokončena nejpozději do 30. listopadu letošního roku. V současnosti probíhají na všech úsecích celé opravované trasy práce tak, aby se podařilo nejpozději do konce listopadu zprůjezdnit celý úsek.

O průběhu náročné stavby, jednotlivých úsecích, parametrech a některých výjimečnostech jsme exkluzivně hovořili s výrobním ředitelem společnosti D.I.S. Brno Milanem Halouzkou:

"Je potřeba říci, že mezi ty nejzásadnější okolnosti, které ovlivňovaly průběh výstavby, patřily klimatické podmínky, kdy jsme na jaře nemohli včas
začít a k tomu se ještě přidal deštivý srpen
. Ten nám zkomplikoval možnosti nasazení těžké techniky. Přesto dnes můžeme říci, že termín dokončení stihneme, pokud bude v dalších týdnech příznivé počasí."

Říkáte, že všechno záleží na počasí, může se tedy stát, že by do zimy nebyl zprůjezdněn celý úsek z Jihlavy až do Příseky?

"Naší snahou je dodržet termín 30. listopadu, který je stanoven ve smlouvě a zatím lze předpokládat, že se nám to podaří. Ale protože víme, co nám s průběhem stavby udělalo počasí, celou
rekonstruovanou trasu jsme rozdělili z hlediska dopravní obslužnosti okolních obcí na dva úseky.

Pozn.: Počasí bylo ideální, ale stavba nedokončena !...

V projektové dokumentaci je sice řešena stavba jako celek, ale objízdné trasy by bylo velice složité naplánovat. Stejně tak přistupujeme k rekonstrukci nyní, když finišuje. Prioritně chceme nejpozději do tří týdnů zcela dokončit první část úseku od Pančavy pod zářez do terénu do místa, kde bude na novou trasu silnice napojena komunikace třetí třídy do obce Studénky a Puklice. Tento úsek zprovozníme nejdříve."

A co další trasa - napojení k lomu a pak dál pokračování až k Přísece?

"Právě pokračování zářezem až k napojení na komunikaci k lomu společnosti Colas
je druhou trasou, na které probíhají technologické práce a běží souběžně s prvním úsekem. Zde počítáme s tím, že se nám podaří i tuto trasu zvládnout do konce listopadu. Třetím úsekem je pak pokračování za zářezem směrem k nově budovanému mostu před Přísekou.
Ale znovu opakuji, pokud počasí vydrží, bude i tento úsek dokončen a zprovozněn ještě letos v listopadu.
Dobře si uvědomujeme, že objízdné trasy, po kterých se nyní jezdí, nejsou vhodné pro jízdu v zimním období. Vycházíme proto z toho, že to do zimy zvládneme celé, ale přednostně chceme umožnit jízdu z Jihlavy ke spojnici na Studénky, tak, aby řidiči mohli pokračovat dál přes obec Puklice do Příseky a napojit se na silnici směrem na Třebíč."

Představte našim čtenářům novou silnici, jaké bude mít parametry a jak bude vypadat?

"Projekt rekonstrukce řešil úsek v délce 4,247 kilometru. Základním požadavkem bylo, aby tato silnice měla skutečně parametry silnice II. třídy, tedy aby měla dostatečné šířkové parametry - 9,5 metru, výškové i směrové vedení. Silnice se tedy celkově rozšířila a ve směru od Jihlavy přibude stoupací jízdní pruh pro pomalá vozidla. Silnice se zhruba po kilometru odklonila se od stávající trasy, aby mohla být vedena západním směrem na Kolíbl. Tam se výrazně snižuje její niveleta a z toho důvodu zde vznikl zhruba 200 metrů dlouhý zářez, který vede ve zcela nové trase. Na konci zářezu se silnice vrací do stávající trasy a pokračuje směrem k lesu k Přísece, kde se přes údolní nivu postavil nový most.

Pozn.: Tak jak to bylo? Byl postaven MOST nebo pouhá PROPUST?

Zmínil jste, že jsou na trase místa, kde bude silnice vedena novými trasami. Jaký osud potká starou silnici?

"Projekt počítá s tím, že se v těch místech odtěží vrchní konstrukční vrstva silnice a trasa se zrekultivuje tak, aby nová trasa silnice vhodně zapadla do okolní krajiny."

Vraťme se ale ještě k samotné stavbě, konkrétně k zářezu a mostu. Co se v průběhu výstavby silnice dělo v prostoru zářezu?

"Zářez byl složitý úsek, kde probíhaly klasické zemní práce i tak trošku netypické zemní práce, když bylo zapotřebí rozpojovat horniny třídy šest a třídy sedm odstřelem. Na tyto práce byla zpracována zvláštní projektová dokumentace.
Došlo k rozpojení trhavinou asi 60 000 až 70 000 kubíků zeminy třídy sedm a třídy šest. Jde o typ zeminy, která je nerozpojitelná běžnými velkými zemními mechanismy, proto se muselo střílet. Materiál se pak odtěžoval a vyvážel ven. Celý zářez je zhruba 200 metrů dlouhý."

Centrem pozornosti odborníků se v průběhu výstavby stal most, na kterém se měnila technologie...

"S mostem byly určité potíže. Most byl původně vyprojektován jako sedmipolový, který by byl založen na pilotech. My jsme na tom místě udělali doplňkové geologické průzkumy a zjistili jsme lokální problémy v prostoru údolní nivy. Pro takové podloží nebyla plánovaná technologie ideální. Proto jsme ve spolupráci s investorem a dalšími orgány státní správy hledali jiné řešení. Jde o poměrně rozsáhlé území, které bylo sledováno také z hlediska dopadů na životní prostředí. Proto jsme se dohodli s naším obchodním partnerem,
že se vrátíme k původnímu technickému řešení, kdy byl v tom místě propustek a zemní těleso."

Pozn.: Konečně jsou zde věci nazývány pravými jmény...

A jak bude tedy nakonec most vypadat?

"V rámci celé dodávky jsme propustek nahradili, po dohodě s orgány státní správy a investorem, biokoridorem, konkrétně tubosiderem, který jsme navrhli nejen kvůli odvodnění území, ale také proto, aby tam zůstal volný průchod pro zvěř.
Rozsah zemního tělesa je stejný, jako tomu bylo v územním rozhodnutí. Tubosider se dělal přesně na míru této stavby, měl stanovený profil a určená byla i jeho šířka.
Jednotlivé dílce z lisované oceli se vyráběly na zakázku a na místě se pak montovaly. Jde o technologii dovezenou ze Spojených států, která se u nás zatím používala při výstavě dálnic a silnic první třídy. Výhodou tohoto řešení jsou minimální nároky na následnou údržbu, a navíc se nám podařilo společně s investorem ušetřit 12 milionů korun oproti původnímu řešení."

Když jste generálním dodavatelem stavby, znamená to, že budete provádět i svislé a vodorovné dopravní značení a okolní terénní úpravy?

"Ano, stavbu zajišťujeme kompletně. Dopravní značení vychází ze schváleného projektu stejně jako montáž svodidel na některých místech.
Na trase bude využito běžně předepsané svislé i vodorovné dopravní značení. Stejně tak projekt řeší terénní úpravy okolí stavby a rekultivaci původní trasy silnice. Ještě snad na závěr poznámku k povrchu silnice.
Na silnici bude předepsaná konstrukční vrstva, která je přesně dána třídou silnice a na vrchní koberec bude použit asfaltomodifikovaný živičný kryt.
Využívám této příležitosti k poděkování jménem naší společnosti hlavně obyvatelům obcí, kterých se tato stavba dotýká nejtěsněji za velkou míru trpělivosti a také našim obchodním partnerům, projektantům a orgánům státní správy za spolupráci při realizaci této zakázky."


Ad... V průřezu trápila skála,
pod mostem bylo měkko

Reakce na předchozí článek č.1

10.11.2006 - Jiří Čírtek, Puklice (zkráceno) - Když se kácí les, létají třísky a když se buduje nová silnice, musí se cestující veřejnost a motoristé uskrovnit. Ovšem všechno má své meze.

Občané Studének vidí z kopečka nad obcí Jihlavu jako na dlani, ale do krajského města musí jezdit přes Luka nad Jihlavou, což je zajížďka tam i zpět téměř 30 kilometrů! Někteří řidiči sice jezdí do Jihlavy a zpět po polní cestě nad Studénkami a přes Kosov a další po lesní cestě nad Petrovicemi a rovněž přes Kosov. Musí ovšem jezdit velice pomalu a mnozí si zkrácení cesty pěkně zaplatili poroucháním spodní části svého vozidla.

Nejsem projektant, stavař ani investor, ale nedovedu pochopit, proč se harmonogram výstavby nepřizpůsobil potřebám. Proč se během jednoho až dvou měsíců přednostně neupravila vozovka hned za Jihlavou u Pančavy a po "staré" silnici se mohlo jezdit přes Studénky a Puklice na Příseku.

A co udělá velký zářez na nové silnici přes Kolíbl v zimě, kdy silnice bude zřejmě brzo zavátá, ukáže až čas. Pak se bude asi zase jezdit přes Studénky a Puklice po té staré dobré silnici.


Internetová reakce na předchozí článek č.2

20.listopadu 2006 - Martin Povýšil - Teď, pouhé tři týdny po vydání článku, kde se slibuje, že v případě příznivého počasí se termín dodání dodrží, se začínají objevovat zprávy, že silnice bude průjezdná možná někdy za půl roku. Je to výsměch všem řidičům, kteří jsou už po dlouhé měsíce nuceni jezdit po různých objízdných trasách, s tím, že do zimy bude vše vyřešeno. Je asi marné rozepisovat, kolik ztraceného času a peněz vydaných za zbytečně projetý benzín to všechny stojí. Naprosto šílená je i představa zimního dojíždění do Jihlavy po úzkých silnicích, kde i teď je problém vyhnout se autobusu či většímu vozidlu. V zimním období to bude nemožné a nemá cenu si namlouvat, že bude reálné silnice udržovat v dokonale průjezdném stavu. Dodavatelská firma si musela být vědoma faktu, že termín dokončení není schopna dodržet ani přesto, že letošní podzim je nadprůměrně suchý a teplý. Proč tedy ještě 27. října slibuje něco, co není schopna splnit! Škoda jen, že zadavatel
projektu (krajský úřad) nebyl schopen dodavatelskou firmu uhlídat a donutit k dodržení smlouvy. Vždyť se jedná o zajištění naprosto nezbytné služby pro všechny obyvatele kraje Vysočina.

Pozn.: Kdo průběh stavby aspoň trochu sledoval, musí s tímto názorem 100% souhlasit.


Na budované trase
tlačí silničáře čas

9.11.2006 - Mladá fronta - Příseka - Do počátku zimy bude uzavřena silnice mezi Jihlavou a Přísekou. První část přestavované komunikace mezi Pančavou a Kolíblem bude zprovozněna 30. listopadu.
„S ohledem na počasí možná nebude zkolaudována celá trasa, my ale chceme, aby byla otevřena alespoň první etapa stavby,“ řekla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Objízdné trasy od července vedou z Jihlavy na Stonařov nebo přes Luka nad Jihlavou.

Pozn.: VIDA, po pouhých 10 dnech se poprvé připouští, že silnice MOŽNÁ nebude hotová... prý s ohledem na počasí... to počasí musí stavební firmu i tiskovou mluvčí opravdu mrzet...


Autobusy z Brtnice by údajně mohly v zimě jezdit přes Luka

aneb Už je to tady !!!

10.11.2006 - Jihlavské listy - Nepředstavitelné dopravní komplikace zřejmě čekají v letošních zimních měsících na řidiče, kteří jezdí po silnici mezi Jihlavou a Třebíčí. Důvodem je zpoždění rekonstrukce silnice mezi Jihlavou a Přísekou.
I když stále ještě existuje teoretická šance, že by se stavba mohla stihnout, řidiči a obyvatelé obcí na trase tomu stejně NEVĚŘÍ.

"To nemůžou letos celé stihnout, na to si vsadím. Možná se spoléhalo na příznivý listopad, ale s tím se v našich klimatických podmínkách přece nedá kalkulovat," říká řidič dodávky. "Jezdím denně do Třebíče po objízdné trase přes Stonařov a jsem docela zvědavý, co páni úředníci vymyslí na zimu, když fičí a tvoří se závěje," dodává.

Kudy tedy budou řidiči z Jihlavy do Brtnice celou zimu jezdit, není zatím jasné. Nelze totiž počítat s tím, že by se v zimě dala udržovat sjízdnou silnice přes obec Rančířov. Už nyní při podzimních "plískanicích" je úzká a rozbitá silnice velice nebezpečná, a to zejména pro projíždějící autobusy. Zhruba osm desítek spojů denně tudy projíždí v obou směrech.

"Když přišel letos začátkem listopadu ten první sníh a klouzalo to, tak tady v Rančířově v kopci směrem k lomu uvízla v zatáčce tatrovka a celé to tady zablokovala. To stejné se může stát kdykoliv znovu," řekl řidič třebíčského autobusu.

Objízdná trasa je zatím vyznačena přes Stonařov. Ale projíždět v zimě, když se tvoří sněhové jazyky, přes Jestřebí není zrovna ideální. Když firma D.I.S. zprovozní do konce listopadu úsek od Pančavy k napojení na obec Studénky a Puklice, mohli by řidiči jezdit tudy. Ale silnice jsou zde velice úzké, takže se zde dva autobusy nebo dvě nákladní auta stěží vyhnou. Další možností, o které se údajně vážně uvažuje, je vedení objízdné trasy přes Luka nad Jihlavou, což ale linkovou autobusovou dopravu nejen minimálně o půl hodiny zdrží, ale také prodraží.

"První etapa výstavby nové silnice II/405 Jihlava ­ Příseka by podle vyjádření dodavatelské firmy D.I.S. Brno měla být dokončena do konce listopadu," řekla tisková mluvčí Jitka Svatošová. Kraj podle jejích slov předpokládá, že se dodavateli podaří dokončit tento první úsek tak, aby mohl být zahájen takzvaný "zkušební" provoz. "To by umožnilo využití nově zrekonstruovaného úseku silnice pro veřejnou dopravu i individuální dopravu. Objízdná trasa by tedy mohla opět vést přes Studénky a Puklice bez nutnosti využití místní komunikace v obci Rančířov," řekla.

Současně připustila, že se kraj Vysočina chystá i na další varianty. Proto vede intenzivní jednání s dopravci ohledně dalších způsobů zajištění dopravní dostupnosti a rovněž prověřuje připravenost jihlavské Správy a údržby silnic operativně řešit intenzifikaci údržby objízdných tras. "Podle našich informací je jihlavská Správa a údržba silnic schopna operativně nasadit na objízdné trasy silnice II/405 výkonnější techniku a dostát své povinnosti udržovat objízdné trasy ve sjízdném stavu," uzavřela Jitka Svatošová.


Ad... Autobusy z Brtnice by údajně mohly v zimě jezdit přes Luka

Dvě internetové reakce na předchozí článek

13.11.2006 - Bob - Vina za tuto situaci je jednoznačně na straně firmy D.I.S., která stavbu nezvládla, případně i stavebního dozoru, který měl
na hrozící nebezpečí včas zareagovat. Byla to jen otázka dostatečného nasazení potřebné mechanizace od jara do podzimu. Nynější výmluvy dodavatele stavby mají pouze zakrýt tuto prostou pravdu.
Pokud si dobře pamatuji, tak přes údajně cennou přírodní lokalitu v "Zatáčce smrti" měl vést vícepolový most. Nyní je celá louka místo toho zasypána násypem ze zeminy a argumentuje se nějakými úsporami. Co se stalo, byl původní průzkum nesprávný nebo to bylo nějaké "šibalské" řešení?


13.11.2006 - J. - Tipuji na šibalské řešení... Firma D.I.S. asi předem počítala s tím, že most stavět nebude - podsekla na něm cenu, soutěž vyhrála a teď se "vícepracemi" zahojí. Dejme tomu, že reálná cena za most byla 80 mil.Kč - D.I.S. ji podsekla na 50 mil, ale nebude ve ztrátě, na nové řešení už se soutěž nevypisuje, takže navrhne propustek za 49 mil.Kč - "opticky" kraj uspoří (hurá, to zase bude slávy, jak se postavilo levněji!), ale že reálná cena propustku je nějakých 40 mil. už nikoho zajímat nebude (teda až na D.I.S., která ze ztráty 30 mil. udělá zisk 9 mil. a to je dobrý, ne?)
A zpoždění? Přece se musel vyvolat nějaký humbuk, aby byla vůle ke změně projektu - bylo potřeba přitlačit "vždyť most by se už vůbec nepodařilo v termínu postavit, KDYŽ JE, světe div se, V ĎOLÍKU MOKRO!"...(pročpak se tam asi s traktory nesekla tráva?). A to raději nechci otevírat kvalitu prací...
Jo, kdyby tak na Vysočině byli investigativní žurnalisti namísto "poslů zaručených zpráv od oficiálních mluvčích"!

Pozn.: Netřeba psát vlastní komentáře, nezbývá než s výše uvedenými názory souhlasit.


Autobusy a cestující trpí,
řidiči musí často riskovat

10.11.2006 - Jihlavské listy - Krušné chvíle prožívají od letošního jara všichni lidé, kteří dojíždějí denně do Jihlavy za prací z měst a vesnic ve směru od Třebíče autobusovou dopravou. Dražší jízdné a zdržení na objízdné trase jsou jen zlomkem potíží.
Autobusová objížďka vede po hlavní silnici na Znojmo, kde se v obci Rančířov odbočuje a pokračuje dále přes ves po rozbité a úzké cestě, částečně jednosměrně vedené. Objížďka dále pokračuje směrem k lomu a stavbou zpět na křižovatku na Kolíblu, odkud se přes Studénky a Puklice konečně dostáváme na původní trasu do Příseky.
Objízdná cesta přes Studénky a Puklice je úzká, krajnice nezpevněné, takže řidiči často riskují. Navíc při míjení se s protijedoucími vozidly tady prý "pohřbili" mnoho zpětných zrcátek.
"To jsem zvědavý, co tady budeme dělat, až začne padat sníh", ptá se řidič autobusu a dodává, že by se v novinách rád dočetl, kdo ponese za nedokončenou stavbu osobní odpovědnost.


Dopravci raději připravují alternativní jízdní řády

10.11.2006 - Jihlavské listy - Jelikož s velkou pravděpodobností nedojde k otevření rekonstruované silnice II/405 Jihlava-Příseka v původně plánovaném termínu, připravují autobusoví dopravci ICOM Transport a TRADO-BUS "krizové scénáře" pro nadcházející zimu.

Pozn.: Naštěstí k nejhorším variantám nedošlo, protože se přece jen nakonec PO INTERVENCI KRAJE otevřela provizorně alespoň první část cesty od Pančavy k odbočce na Puklice. Vážně se však hlavně ze strany stavební firmy D.I.S. uvažovalo o úplném zavření Kolíblu a tudíž hrozilo, že budeme objíždět na Luka po celou zimu, což byla "katastrofická představa". Co by se v případě nepříznivého počasí dělo například v kopci mezi Svatoslaví a Lukami nad Jihlavou, si není těžké domyslet. (Ještě štěstí, že začínající zima 2006/2007 byla neuvěřitelně mírná a sníh na Vysočině ležel pouhý týden.)


Sliby, chyby...

10.11.2006 - Dana Čírtková - Názory v Jihlavské listy - Ani smluvně stanovený termín dokončení opravy důležité dopravní tepny z Jihlavy do Příseky v praxi zřejmě nic neznamená a zůstane pouhým "cárem" papíru. A říká se, že papír snese všechno. Ledaže by se rychle vyvodila OSOBNÍ ODPOVĚDNOST za to,
že se smluvní podmínky nepodařilo zhotoviteli splnit a sliby tak zůstaly jen pouhými sliby. I když ještě před nedávnem představitelé společnosti D.I.S. Brno veřejně garantovali, že stihnou celou stavbu do konce listopadu, dneska je každému laikovi jasné, že tomu tak nebude.

Pozn.: Takhle nějak vypadá přehazování odpovědnosti mezi zhotovitelem a krajem...

Otázka ale stále visí nad první částí ­ úsekem mezi Pančavou a napojením na obce Studénky a Puklice. Dokonce se proslýchá, že se do zimy ani nebude dělat vrchní asfaltový koberec, protože to z důvodu klimatických podmínek není možné. Ale provizorně se prý tudy jezdit bude. Veřejnost bude v souvislosti se stavbou zajímat, kde "skončí" konečná cena díla a především jak vysoká bude pokuta za to, že se stavba nestihla v termínu. Tyto údaje by měly být zveřejněny co nejdříve, jinak bychom se mohli domnívat, že tahle obrovská zakázka je přinejmenším "podivná"!


Oprava silnice na Třebíč má skluz

Mezi Jihlavou a Přísekou
se bude jezdit o měsíce později

16.11.2006 - Mladá fronta - Rekonstrukce první části silnice druhé třídy z Jihlavy do Třebíče se zpozdí o několik měsíců. Přestavba přibližně čtyř kilometrů k obci Příseka, kterou dotuje Evropská unie, měla skončit v tomto měsíci.

Radní kraje Vysočina Miroslav Houška však řekl, že stavbaři termín určitě nedodrží. Pokud nezačne mrznout, bude provizorně uvedena do provozu jen asi třetina trasy. (!!!)

Pozn.: Ještě že tento rok vyjímečně mrznout nezačalo, protože vést dopravu celou zimu na Luka nebo na Stonařov, tj. minimálně dalších 5 měsíců, to už by opravdu musely "padat hlavy"!

Doprava na spojce mezi dvěma největšími městy kraje bude omezena nejméně do jara příštího roku. „Mně osobně je to líto. V létě jsem věřil tomu, že to zprovozněno bude,“ řekl radní.

Pozn.: Hm, za to si nic nekoupíme. Benzín projetý po objížďkách nám stejně nikdo nezaplatí. Chtělo to kompetentní a nekompromisní stavební dozor, aby se nestalo, že skutečně intenzívní práce na stavbě začaly až kolem 20. srpna !!! Kdo jezdil denně okolo stavby, dá mi za pravdu.

Zakázku za 180 milionů korun provádí podnik D.I.S. Brno. Jeho zástupci ještě v říjnu ujišťovali novináře o tom, že práce dokončí včas. „Budeme s ním diskutovat o sankcích,“ uvedl Houška. Podle jeho názoru se stavba kvůli průtahům neprodraží. Naopak díky úspornějšímu řešení mostu by mělo přebývat 12 milionů. „Ohroženo není ani čerpání evropské dotace,“ podotkl.

Pozn.: O takzvaných úsporách si každý po přečtení této stránky jistě udělá odpovídající obrázek. Pozitivní nebude.

Staveniště řidiči objíždějí od letošního dubna. Pokud se podaří otevřít alespoň čtrnáct set metrů dlouhý úsek z Jihlavy směrem k obci Puklice, odpadne nejhorší objízdná trasa, která vede ze Znojemské ulice přes Rančířov. Po opravené silnici, na níž ještě bude chybět závěrečná povrchová vrstva, budou moci jezdit auta a autobusy, ale ne kamiony.

Řidiči se letos na krajských silnicích setkávali s řadou objížděk. Proti minulému roku totiž kraj několikanásobně zvýšil výdaje za opravy, a to na více než 300 milionů korun. Tyto práce byly podle plánu provedeny do konce října. Uzavřen zůstává jen úsek z Jihlavy na Třebíč.


Silnici do zimy nedokončí
O odpovědnosti kraj mlčí

21.11.2006 - Jihlavské listy - Výše sankcí za nedodržení termínu dokončení stavby krajské silnice II/405 Jihlava ­ Příseka není v této chvíli známa. Stejně tak není údajně známo, kdo nese za tento stav odpovědnost. Uvedl to na přímý dotaz Jihlavských listů Václav Kodet, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Pozn.: JAK TYPICKÉ...!!!

Podle jeho vyjádření investor v nejbližších dnech zahájí se zhotovitelem jednání ohledně míry jeho viny na nedokončení díla v termínu. Celá stavba v délce více než čtyři kilometry měla být původně dokončena nejpozději do 30. listopadu 2006. Tento termín ale stavební firma nestihne.

"Podařilo se nám se zhotovitelem dohodnout, že bude dokončena alespoň první část stavby v délce 1,4 kilometru. Jde o úsek od začátku stavby od Pančavy k napojení na silnici směr Studénky a Puklice," řekl novinářům krajský radní Miroslav Houška s tím, že řidiči tak v zimě nebudou muset jezdit složitými objížďkami přes Rančířov a po staveništi.

Od začátku prosince by se tedy z Jihlavy do Brtnice mělo jezdit po nové silnici od Pančavy k napojení na stávající trasu silnice do obce Studénky do Puklice, Příseky a Brtnice. Celá stavba nabrala minimálně půlroční zpoždění, takže konečný termín dokončení není v tuto chvíli jasný. "Nový konečný termín dokončení stavby vznikne v nejbližších týdnech na základě diskuse se sdružením zhotovitelských firem D.I.S. a Alpine Mayreder," řekl náměstek Kodet.

Financování stavby podle vyjádření představitelů kraje ale ohroženo není. Kraj Vysočina prý disponuje, mimo jiné díky úspěšně předloženému projektu na spolufinancování z Evropské unie, dostatečnými finančními prostředky na dokončení celé investice.


Ad...Silnici do zimy nedokončí,
o odpovědnosti kraj mlčí

Internetová reakce na předchozí článek

21.11.2006 - Spectrum - Tak to je super, stavba pouhých 4,5 km silnice, která byla naplánována na půl roku, nabere půlroční zpoždění!!!
Kdo je asi za zpoždění zodpovědný?
Zřejmě si zadavatel, což je v tomto případě kraj, měl pohlídat, jestli stavba pokračuje podle harmonogramu a nemuseli se teď divit, že stavba není hotova ani z poloviny. Měli si zkontrolovat, jestli druhý den po uzavírce se naplno pracovalo. Nepracovalo...a to pěknech pár týdnů. VÝMLUVY, že na kopci je SKÁLA (koho by to napadlo, když
200 metrů odtud je kamenolom) a v lese je MOKŘINA, což ví každej hlupák, jsou alibistické. Celé je to špatně připravené. Zářez i most přes tu mokřinu se mohl pripravovat předem a klidně se mohlo jezdit minimálně na Kolíbl po staré silnici.
Jenže to by se muselo chtít!
Velice mě "uklidnilo", že financování není ohroženo. Docela budu zvědavej, nakolik těch pár kilometrů silnice nakonec vyjde. Stavba, která se protáhne minimálně o půl roku, se musí pěkně prodražit. Hlavně to doufám bude zajímat EU, ať vidí, jak efektivně se využívají jejich příspěvky.
No a vést přes zimu dopravu Jihlava-Třebíč přes Studénky a Puklice, to je fakt psina. Doufám, že si tam správa silnic zřídí detašované pracoviště, protože až napadne pár centimetrů sněhu, tak to bude fakt potřeba.
Celý je to hrozný fiasko. Za tohle by měli padat tresty, Vážení.

Pozn.: Další kvalitní názor, ale těžko dávat tresty někomu, když není viníka a když mají všichni kolem hlavy svatozář...Viníka zatím hledají...

Lehčí najít jehlu v kupce sena,
než viníka zpoždění stavby...

21.11.2006 - Jihlavské listy - Názory - Dana Čírtková - Průběh rekonstrukce silnice z Jihlavy do Příseky je pod veřejnou kontrolou. A ne ledajakou. Protože
řidiči, kteří už od jara jezdí po děsivé objížďce, jsou naštvaní. Souhlasně tvrdí, že investiční akce nebyla dobře připravena.
Není tedy divu, že veřejnost se chce nyní dozvědět zcela jasně a konkrétně ­ kdo může za to, že celá stavba nebyla včas dokončena. Motoristy ­ daňové poplatníky ­ také zajímá, jak vysoké sankce zaplatí firma za nedodržení termínu. Tyto informace by měly zaznít z úst nejvyšších představitelů kraje Vysočina. Ti zatím prý viníka hledají a zkoumají míru zavinění. Takže se nechme překvapit, jak jejich hledání skončí. Stěží se ale lze domnívat, že se motoristická veřejnost spokojí s tvrzením, že za všechno může dlouhá a tuhá zima a deštivý konec léta.


Ad... Viníka zatím hledají

Internetová reakce na předchozí článek

23.11.2006 - Hanz - Rekonstrukce 35 km silnice by měla trvat 30 a více let, jak navrhuje kraj Vysočina. Toto vyjádření zaznělo několikrát i z úst hejtmana a lze si ho přečíst i na diskuzi kraje.


Objížďky mezi Jihlavou a Třebíčí:
až do července 2007 !

21.11.2006 - Mladá fronta - Jihlava - Objížďky na silnici II. třídy z Jihlavy do Třebíče asi potrvají až do léta. Konkrétně do konce července 2007!!! Termín uzavírky o osm měsíců prodloužil jihlavský silniční správní úřad kvůli váznoucí rekonstrukci komunikace. Přestavba přibližně čtyř kilometrů na spojnici mezi dvěma největšími městy kraje měla původně skončit v tomto měsíci.

Staveniště řidiči objíždějí od letošního dubna. Do konce měsíce by měla být uvedena do provozu alespoň třetina trasy pro cestování v osobních vozech a autobusech. Kamiony ale budou do Třebíče nadále jezdit přes Stonařov.


Na objízdných trasách čeká v zimě na řidiče asi horor

24.11.2006 - Jihlavské listy - Zkušení řidiči radí jihlavským silničářům, aby si na Kolíblu přes letošní zimu zřídili "detašované" pracoviště. Jinak se jim prý nemůže podařit udržet trvale sjízdnou objízdnou trasu, kterou motoristické veřejnosti od začátku prosince "naservíroval" kraj Vysočina.

Důvodem velkých dopravních potíží je skutečnost, že se firmě D.I.S. Brno nepodařilo stihnout plánovaný termín opravy silnice z Jihlavy do Příseky, takže se přes zimu musí hledat náhradní řešení objížděk. Hledání ale není jednoduché, protože všichni vědí, jaký je stav silnic III. třídy, po kterých se objízdné trasy plánují.

"Je to doslova o nervy jezdit denně přes Studénky a Puklice, zvlášť nyní, když je mlha a všude na silnici vrstvy bláta. Obtížně se vyhnete, ale co bude, až bude metr sněhu... to teda nechci vidět," řekl nám řidič linkového autobusu.

Právě pro autobusy a pro osobní vozidla s hmotností do 3,5 tuny je už "zimní" trasa do Brtnice a zpět jasná. Z Jihlavy se pojede po nově opravené silnici od Pančavy v úseku 1,4 kilometru k napojení na stávající starou silnici II/405. Ta bude pro tento účel uvedena do zkušebního provozu. Nahoře na kopci se odbočí na Studénky a přes Puklice budou autobusy veřejné linkové dopravy a osobní auta pokračovat do Příseky a Brtnice. Denně zde v obou směrech projede více než osm desítek spojů. V praxi to bude znamenat, že se zde musí všechny tyto autobusy také bezpečně vyhnout.

Tomu moc nevěří starosta obce Puklice Karel Tůma, který říká, že obyvatelé obce i on sám mají z nadcházející zimy velké obavy. "Když se tady na silnici v zimě stane nějaká bouračka, tak je to zablokované na celý den a nikdo se už nikam nedostane. My už jsme si připravili zimní plány údržby v obci a zásobili jsme se posypovým materiálem tak, abychom zajistili bezpečnost školáků, kteří chodí po chodnících do školy, ale i bezpečnost ostatních občanů," řekl.

I další občané z Puklic tvrdí, že v zimě není sníh kam hrnout a silnice je průjezdná sotva v jednom směru. "To budeme denně jezdit do práce pozdě, protože žádný řidič nebude riskovat, že se něco stane," řekla mladá žena, která denně dojíždí ranní linkou do Jihlavy.

I když téma objízdné trasy silnice II/405 Jihlava - Příseka se projednávalo v sídle krajského úřadu u kulatého stolu ještě ve středu odpoledne, stále není úplně jasné, kudy budou jezdit od začátku prosince nákladní vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny. Proti původní verzi rozhodnutí, které vedlo tento druh dopravy z Jihlavy přes Stonařov a odsud do Brtnice, se totiž kategoricky postavila Správa a údržba silnic Jihlava s tím, že pustit kamiony na silnici mezi Stonařov a Brtnici by bylo v zimě hazardem. Zatím ale toto rozhodnutí platí.

V současné době probíhá projednávání další možné objízdné trasy pro nákladní vozidla, a to po silnici I/38 na křižovatku Kasárna a odsud přes Předín do Třebíče. Pro Jihlavské listy to potvrdil ing. Hynek Schimmer z odboru dopravy jihlavského magistrátu.


Část silnice zprůjezdní,
zbytek se zakonzervuje

28.11.2006 - Jihlavské listy - Mezi veřejností "ostře" sledované silniční stavby na Jihlavsku se zařadila v poslední době silnice II/405 Jihlava ­ Příseka. Původně měla být celá stavba v délce 4,3 kilometru dokončena do konce listopadu letošního roku. Skutečnost je ale jiná. K tomuto datu se uvede do zkušebního provozu pouze 1 430 metrů. O hledání viníka a výši sankcí jsme hovořili s krajským radním ing. Miroslavem Houškou.

Co je hlavní příčinou zpoždění?

"Na zdánlivě jednoduchou otázku je velice složité odpovědět.

Pozn.: Pro toho, kdo nese za vzniklé problémy určitou odpovědnost, je vždy složité odpovědět...

Podle plánovaného harmonogramu prací se mělo se stavbou začít už v listopadu loňského roku. Bohužel kvůli klimatickým podmínkám se žádné rozsáhlé práce nerealizovaly, což také vyplývá z objemu finančního plnění. V podstatě se až v prosinci pouze kácely stromy a část lesa na trase. Další práce kvůli nevhodným klimatickým podmínkám neprobíhaly až do dubna letošního roku. Takže zhruba šest měsíců jsme stavět nemohli."

Ale vymlouvat se na počasí, když každý ví, že na Jihlavsku je od listopadu až do března, někdy dokonce do dubna, docela tuhá zima, před veřejností asi neobstojí. S tím přece musel každý počítat...

"Nechápejte informaci z mé strany jako nějakou výmluvu, ale prostě harmonogram stavby byl takto postaven. Zhotovitel, sdružení firem D.I.S. Brno a Alpine Mayreder, na postavený harmonogram prostřednictvím výběrového řízení přistoupil. Harmonogram prováděných prací byl zakotven také ve smlouvě o dílo."

Kdy se tedy začalo na stavbě pracovat naplno?

"Stavební práce začaly v květnu a jejich největší objem se realizoval v letních měsících ­ červnu a červenci. Pak přišel deštivý srpen, který znovu udělal problémy, neboť se do rozmoklého terénu nemohly nasadit zemní stroje. Tím došlo k dalšímu zdržení."

Všichni se ptají, kdo za to tedy může, kdo ponese odpovědnost?

"Neumím na takovou otázku jednoznačně odpovědět, protože viníků a okolností je v tomto konkrétním případě více. Zhotovitel ani objednatel prostoje kvůli špatným klimatickým podmínkám nezavinil. Otázka je, kdo vymyslel harmonogram tak, aby stavba o objemu 180 milionů korun mohla být za danou časovou dobu postavena. Musíme viníka hledat od samého začátku. Začít už v momentě, kdy nám někdo stavbu připravoval, kdo nám dělal projekty, kdo prováděl plán organizace výstavby, kdo takovou okolnost mohl předvídat. Viníků je více."

Co se bude na stavbě dít přes zimu?

"Úsek od Pančavy k napojení na silnici směrem na Studénky a Puklice v délce 1 430 metrů bude k 30. listopadu uveden do zkušebního provozu, včetně instalace nezbytného svislého dopravního značení. Po trase bude vedena objízdná trasa pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu a osobní vozidla s hmotností do 3,5 tuny. Další část stavby bude zakonzervována a přes zimu zde nebudou probíhat stavební práce."

Z toho vyplývá, že stavební firma nastoupí až na jaře, takže se termín výstavby protáhne. Lze nyní říci, kdy bude definitivně dokončena celá stavba?

"Konečný termín dokončení je v současné době předmětem jednání. Předpokládám, že by to mělo být nejpozději do konce července příštího roku."

S posunutím termínu dokončení souvisí také zvýšené náklady. Kdo je ponese?

"Případné zvýšené náklady musí nést zhotovitel, to je jednoznačně na něm."

Zmínil jste se o Smlouvě o dílo a viníkovi. Přesto se znovu zeptám, jsou ve smlouvě stanoveny nějaké sankce za nedodržení termínu, i když dneska ještě přesného viníka neznáte?

"Ano, samozřejmě, že ve smlouvě jsou zakotveny sankce. Jde o sankční poplatek ve výši 50 000 korun za den. V tuto chvíli ale nemohu říci, za kolik dnů bude sankce vypočtena. To bude předmětem dalšího jednání. Musíme se znovu vrátit k tomu, že zdržení ovlivnila řada okolností, které musíme analyzovat."

Neovlivní zdržení termínu dokončení financování stavby ze strany Evropské unie?

"Ne, v žádném případě. Posunutí termínu dokončení výstavby se financování celé akce nedotkne."


Ad...Část silnice zprůjezdní,
zbytek se zakonzervuje

Internetová reakce na předchozí článek

29.11.2006 - komentář - M.J. - Jsou to z velké části výmluvy, skalní zářez se mohl těžit i v zimě. - Proč se na stavbě do května nic nedělo? Firma D.I.S. s daným termínem dokončení souhlasila, tak se ho měla držet a ne čekat až na květen!

Dále by mne velmi zajímala zmíněná úspora 9 miliónů, když původní vicepolový most za asi 40 miliónů byl nahrazen mostkem řádově za 10 miliónů. Nějak to do sebe nezapadá! Navíc při této záměně bylo zasypáno území, které podle původního projektu bylo nezbytně nutné překlenout drahým dlouhým mostem. Co se na té louce najednou tak radikálně změnilo? Je zde nějak moc otazníků...


Občan to všechno zaplatí...

28.11.2006 - Jihlavské listy - Názory - Luboš Blaha, Uhřínovice - Rozhodl jsem se vyjádřit názor na stavbu silnice II/405 Jihlava - Kolíbl - Příseka. Pár dnů před ohlašovaným termínem dokončení se dozvídáme, že se tak vůbec nemuselo stát.

Tak kde se stala chyba? Zkrátka ve všem! Nikde jsem se nedozvěděl, kdo za to bude zodpovídat jakou má vlastně podobu smlouva kraje Vysočina se zhotovitelem. Zajímá vůbec někoho, jak se stovky, možná i tisíce lidí vypořádají s prodloužením termínu dokončení o půl roku? A proč si musíme ničit vlastní auta na nekvalitních cestách a objížďkách, abychom se vůbec dostali včas do práce? Dopravci si pochopitelně museli zvednout jízdné, protože vyšší dotace nedostanou. Občan to vše zaplatí. Všude na západě by padaly první žaloby. Zhotovitel se vymlouvá na skálu u lomu a měkký terém v místě mostu. To vše vypovídá o celkové nepřipravenosti až diletantství. Může mi někdo vysvětlit, proč se neudělá plánovaná objížďka Studénky - trafostanice E.ON? Jednou provždy by byla vyřešena objížďka na této trase, alespoň pro osobní vozidla a autobusovou dopravu.

Potom si klidně mohou zavírat Znojemský most a Brtnickou ulici, jako jsme tomu svědky za posledních pět let každý rok. Proč se vůbec tak rychle a nesmyslně zlikvidovala stará silnice na Kolíbl, když se mohlo v klidu pracovat na jiných úsecích?

Pozn.: Trefa! Odfrézovala se tady horní část silnice, vybagrovaly hluboké rigoly po stranách, silnice se uzavřela a pak se tam dlouhé měsíce nic nedělo.

Už na jaře jsem se divil projektu stavby, obzvlášť tomu, jak strmě vede do nejvyššího bodu Kolíblu. Stále jsem přesvědčen, že silnice měla vést již z první zatáčky nad Pančavou větším obloukem s výškovým napojením někde v místech odbočky do lomu.

Pozn.: Zajímavý názor, dnes je zbytečné s ním polemizovat, jeho oprávněnost ukáže až čas.

Minimalizovalo by se střílení, které stavbu zdrželo a prodražilo. Dnes je vozovka asi sedm metrů nad úrovní té původní. Musím ale pochválit alespoň za druhou polovinu stavby, kde zmizely i drobné zatáčky a nebezpečné horizonty. Bohužel i tady se za posledních 14 dnů moc nezměnilo. Tady se začalo dělat vlastně až v srpnu. A na počasí se letos vůbec nemůže nikdo vymlouvat.


Do Příseky se už dnes jede po kratší objízdné trase

1. prosinec - Autobusové linky na trase Jihlava - Příseka bodou v dalších dnech jezdit podle nových řádů, které počítají s maximálně desetiminutovým zpožděním. Skončila tak objížďka přes Rančířov pro autobusovou dopravu i oficiální objížďky pro osobní dobravu přes Luka nad Jihlavou nebo Stonařov.

Pozn.: Našinec stejně jezdil všudy, kudy se dalo projet, aby ušetřil čas a benzín, protože délka objížďky byla časem i vzdáleností skutečně neúnosná.

Nová objízdná trasa do Příseky vede od 1. prosince již po provizorně otevřené silnici z Pančavy na Kolíbl (zvlněná silnice bez horní vrstvy asfaltu a vodorovného značení) a dále přes Studénky a Puklice.

Pozn.: Tak odfláknuté napojení ze staré silnice na nově položený asfalt a to na obou stranách asi mnoho řidičů do té doby nevidělo. Napojení nad hájkem v Kolíblu i dole u Pančavy se téměř rovná příčnému prahu a při jeho překonávání je nutné skutečně hodně přibrzdit. Opravdu je vidět, že ve stavební firmě jsou skuteční "machři".


Černá můra skončila...

01.12.2006 - Jihlavské listy - Komentáře - Dana Čírtková - Dneska odpoledne si stovky řidičů, kteří od letošního jara denně museli jezdit do Brtnice po dlouhých objízdných trasách přes Stonařov, částečně oddychnou. Oddychnou si také řidiči autobusů, kteří kličkovali sice po kratší trase, ale zato mnohem horším terénem. Dnes se "slavnostně" uvede do zkušebního provozu první úsek nové silnice od Pančavy pod zářez, kde se silnice napojí na původní trasu staré silnice. Zdálo by se, že tímto dnem skončila černá můra řidičů. Ale otázkou zůstává, jestli se se začátkem zimy, když začne pořádně padat sníh, a také foukat, neobjeví další stejně černá můra. V úseku napojení na bývalou silnici a pak dále po trase směrem k obci Studénky dá silničářům zimní údržba pořádně zabrat. Zcela určitě prověří jejich připravenost. Otázkou jen zůstává, kdy se objeví první pořádný sníh, abychom mohli posuzovat, jestli to silničáři zvládnou, nebo ne.


Kus nové silnice z Jihlavy na Příseku už slouží

2.12.2006 - Mladá fronta - Včera hodinu po poledni začal sloužit motoristům nový úsek silnice mezi Jihlavou a Přísekou. Nepovedl se ale původní plán, tedy dostavět v termínu celou trasu. Řidiče bude mezi krajským městem a Třebíčí dál čekat kličkování po objížďkách.

„Od prosince mohou linkové autobusy a osobní auta využít objízdnou trasu přes dokončenou první část silnice a pokračovat dále krátkou oklikou přes Puklice. Zpět na silnici z Jihlavy do Třebíče se napojí v Přísece,“ popsala Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu.

Pozn.: Pomalu s tím chlubením! Snad provizorně otevřenou zvlněnou silnici se dvěma "vítacími retardéry", ale nikoli dokončenou, na tu si ještě počkáme do příštího léta!!!

Kilometr a půl dlouhý nový úsek je opatřen pouze patníky. Vodorovné značení chybí. „V tomto úseku je snížena maximální povolená rychlost,“ upozorňuje Svatošová.

Pro nákladní auta nad tři a půl tuny bude objížďka i nadále vedena přes Stonařov. Původní výpadovka z Jihlavy na Třebíč v délce zhruba čtyř kilometrů se stoupáním a prudkými zatáčkami už neexistuje.

Přes pole nyní vede místy hluboký kaňon; v lese je stavba nové silnice přerušena budováním moderního mostu, jaký na tomto typu cest obyčejně nebývá. Připravuje se v něm propust, jíž bude moci procházet vysoká zvěř nebo skákat obojživelníci.

Pozn.: Výraz "MOST" je myslím až příliš honosný pro použité technické řešení, zato termín "PROPUST" je zcela adekvátní. Přesto se termínu "MOST" všude hojně používá, neboť se tak všem odpovědným lépe omlouvá zpoždění na rekonstrukci silnice. Mluvit o pouhé PROPUSTI, která tam ve skutečnosti je, by totiž znamenalo přiznat se ke značnému snížení technické náročnosti stavby (použita byla varianta zasypání louky, nikoli její překlenutí sedmipolovým mostem, jak bylo původně informováno) a tomu se všichni, jak je vidět, brání.

THE END ?

NO !

TO BE CONTINUED...

Zpravodajství