Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Vykácením přerostlých stromů se zvýší bezpečnost provozu

Počátkem druhého listopadového týdne roku 2003 bylo zahájeno kácení stromů podél silnice II/405 Jihlava – Příseka, kterou financuje částkou 200 550 korun kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Zhotovitelem akce je firma Jiří Dohnal z Vyskytné nad Jihlavou, vítěz výběrového řízení. Ta V rámci komunikace II/405 v úseku za křižovatkou s komunikací III/4051 po obec Příseka vykácí do 15. prosince letošního roku celkem 116 stromů. Z toho je 105 lip, 7 jasanů, 2 javory, jeden jeřáb a jeden smrk.

"Odstraněním těchto stromů dojde ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Stromy rostou v těsné blízkosti vozovky, která nevyhovuje současné intenzitě provozu, zmenšují průjezdní profil a tvoří pevnou překážku silničního provozu ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Celý předmětný úsek silnice lze v současnosti označit jako místo častých dopravních nehod s vážnými následky", řekl Zdeněk Berka z krajského majetkového odboru.

Vysazování alejí podél cest ovšem plnilo v minulosti významné funkce. "Kmeny a koruny stromů sloužily jako větrolamy a sněholamy. Podél cest se vysazovaly také z orientačních důvodů, kdy pomáhaly nalézt cestu v zimě. Dnes už sice třeba orientační funkce ztrácí svůj význam, ale aleje podél cest jsou typickým prvkem krajiny, a pokud jsou ve správné vzdálenosti od komunikace, pomáhají zpevňovat její okraje", udal důvody, proč stojí podél silnic stromořadí, Petr Pospíchal, radní kraje Vysočina pro oblast dopravy. Porosty ale často stojí daleko blíž než ve správné vzdálenosti.

Zpravodajství