Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Špína dětem svědčí

Přehnaná hygiena napomáhá alergiím

Rodiče by měli dětem občas dovolit pořádně se ušpinit, tvrdí vědci v nové studii, podle které přílišná čistota může připravit kůži o schopnost regenerace a hojení. Bakterie normálně žijící na pokožce totiž spouštějí mechanismy, které pomáhají předcházet zánětům v případě poranění.

Mikroorganismy tlumí přehnané imunitní reakce těla, jejichž vlivem může docházet při pořezání nebo poškrábání k otokům rány, tvrdí vědci v práci publikované na serveru Nature Medicine.

Podle odborníků se tak potvrzuje předpoklad, že vystavení organismu mikrobům v raném dětství často obrní děti proti alergiím. Mnozí věří, že posedlost moderního člověka hygienou stojí za výrazným vzestupem alergií, k němuž v rozvinutých zemích dochází.

Studie dává odpůrcům přehnané hygieny za pravdu. Výsledky pozorování se dají vyložit tak, že pokud imunitní systém není včas "zaměstnán" nějakou infekcí, vede to později k jeho přemrštěným reakcím a ke vzniku alergií. Lékaři se dokonce domnívají, že v tomto směru přehnaná starostlivost o děti škodí, především o to, aby jejich okolí bylo prosté škodlivých mikroorganismů.

Studie dokazují nižší výskyt alergií u dětí žijících na venkově či na farmách. Naopak se objevuje vyšší výskyt alergií v rodinách intelektuálů.

"Hodné bakterie"

Výzkumníci zjistili, že bakterie druhu Staphylococci blokují vznik zánětu. Studiem myších a lidských buněk odhalili, že jinak neškodné bakterie dokážou zastavit zánět tím, že produkují molekulu zvanou LTA, která pak působí na hlavní buňky nacházející se na vnější straně pokožky.

"Úžasný smysl celé práce spočívá v tom, že nám poskytuje základ k pochopení hypotézy přehnané hygieny a odhaluje některé prvky principu hojení ran, které dosud nebyly známé," řekl vedoucí týmu vědců profesor Richard Gallo.

Ve Velké Británii v současnosti probíhá kampaň, která má zastavit přehnanou hygienu, kterou někteří rodiče na svých dětech praktikují. Mluvčí britského sdružení proti alergii Allergy UK závěry studie přivítala. Zároveň připomněla, že se množí důkazy, že vystavení těla mikrobům posiluje odolnost proti alergiím, nicméně je třeba podrobnější výzkum. Úzkostná hygiena má za následek větší choulostivost a nižší imunitu vůči škodlivým vlivům.

Vedle znečištěného ovzduší, v němž se pohybujeme, trávíme mnoho času v uzavřených interiérech, v nichž je řada faktorů podporujících vznik alergií, např. klimatizace či těsná plastová okna. S moderním životním stylem souvisí také mnohdy stres, nedostatek pohybu a obezita, které narušují imunitní systém.

Počet alergiků za posledních deset let ve Velké Británii stoupl třikrát. Každý třetí člověk tam teď trpí nějakou alergií. Podle dostupných údajů trpí v České republice alergií každý čtvrtý člověk a počet alergiků se každým rokem dále zvyšuje.

Zpravodajství