Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Hasičské soutěže dětí

Mladí hasiči z Příseky se v letošním roce do konce měsíce července zúčastnili třinácti soutěží, ve kterých změřilo své síly vždy průměrně 20 družstev. Naše mládež byla 2x první - v Senožatech a Uhřínovicích a celkem 5x se umístila na medailových pozicích. V Senožatech zvládli útok za 14,40 sec., v Uhřínovicích za 16,31 sec. a na domácí půdě v Přísece skončili s časem 15,40 sec. na třetím místě.

Osadní výbor v Přísece touto cestou děkuje všem, kteří se o reprezentaci naší obce zasloužili. Oceňujeme zájem a zodpovědný přístup dětí k tomuto požárnímu sportu. Velký dík patří i hasičům - Luďkovi Pulicarovi a Pavlu Růžičkovi, kteří je dovedli pro tyto soutěže nadchnout a věnují jim hodně svého volného času a také Romanu Škrdlovi, který zajišťuje provozuschopnost techniky.

Zároveň děkujeme dětem i dospělým za pomoc při úklidu a zvelebování obce.

Za osadní výbor Příseka Jarmila Böhmová

Z Brtnického zpravodaje - srpen 2004

Zpravodajství