Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


Narodilo se dvouhlavé tele

Příseka - Narodilo se dvouhlavé tele

Jiří Kružík pracuje už dvaadvacet let jako zootechnik. Úterní ráno dne 28.1.2003 pro něho nezačalo nijak neobvykle, pravidelná objížďka kravínů a dalších objektů živočišné výroby, které má v Agro družstvu vlastníků Puklice na starosti. Jedna z cest vedla v onen den také do kravína v Přísece, kde se měla zrána otelit jedna jalovice.

"Ani já, ani dva zbývající ošetřovatelé, kteří jsme byli ráno na místě, jsme nečekali nic mimořádného a nic neobvyklého. Ale pak jsme nestačili vycházet z údivu. Kolem osmé hodiny na svět přišlo živé tele, které mělo ale dvě hlavy, srostlé v bočních částech, dvě tlamičky, čtyři oči a dvě uši", vypráví Jiří Kružík o neobvyklém přírůstku v příseckém kravíně.

Ošetřovatelé se zootechnikem telili jalovici klasickým způsobem za použití kovové telicí páky, a to především vzhledem k šetrnosti takového postupu. "Velké štěstí bylo, že se jednalo o klasickou zadní polohu telete. To znamená, že nejdříve šly ven nožičky a pak to ostatní. Protože v opačném případě bychom zřejmě museli jalovici utratit. Tak náročné otelení by zřejmě nepřežila", dodává zootechnik, který se podle jeho slov s ničím podobným za dlouhých dvaadvacet let praxe v živočišné výrobě nesetkal. "Četl jsem, že k takovým anomáliím plodu může dojít, ale o příčinách takového stavu se toho obecně zřejmě mnoho neví. I když se tele narodilo živé, bude muset být po dohodě s naším veterinářem utraceno. Takový jedinec by stejně neměl šanci na přežití", uvádí smutně zootechnik. Jalovice je podle jeho vyjádření naštěstí v pořádku a to, co se stalo, by nemělo bránit v další reprodukci.

Podle vyjádření MVDr. Božka Vejmelky, ředitele Okresní veterinární správy v Jihlavě, narození takového jedince není v našich podmínkách dnes prý až tak neobvyklé a veterináři se podobnými případy ve své praxi občas setkávají. Bude prý nyní důležité zajistit, aby se sperma býka, kterým byla jalovice oplodněna, definitivně vyloučilo z další reprodukce a bude zapotřebí také sledovat podobné případy v jiných místech České republiky. "Žádné speciální vzorky ani laboratorní rozbory ve specializovaných ústavech se v takových případech neprovádějí", uvedl závěrem MVDr. Božek Vejmelka.

Dvouhlavé telátko mělo podle názoru veterinářů vzhledem ke své anomálii zřejmě poškozený mozek a nemělo dostatečně vyvinutý sací reflex, proto ve středu samovolně zemřelo.

Zpravodajství