Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

ZpravodajstvíHlavní stránka


ZPRAVODAJSTVÍ

Zprávy a zprávičky z Příseky a z jejího blízkého okolí.


ROK 2011


Oprava kříže před školou

podzim - Po dvou letech se dočkal opravy zlomený křížek v parčíku před školou. Kompletní opravu křížku včetně nátěru provedl zdárně Josef Líbal.


Nový kříž u kostela

24. července - O přísecké pouti byli návštěvníci kostela překvapeni novým křížem, který byl vsazen do podstavce, na kterém kdysi stávala původní socha sv. Jan Nepomuckého. Osazení barokního soklu s křížem zajistil pan Bruzl.


Dětské hřiště

červenec - Před poutí došlo k doplnění dětského hřiště na Vejhoně o prolézačku a skluzavku, kterou následně o pouti nejmenší návštěvníci náležitě využili.


Sečení trávy

červen - Letos poprvé v Přísece proběhlo sečení trávy na obecních pozemcích. Nejeden starousedlík byl překvapen posečenou trávou před domem, protože tohle tu ještě nebylo.


Rekonstrukce chodníku

květen-červen - Byla provedena rekonstrukce chodníku v úseku od hospody po křižovatku na Puklice.


Setkání rodáků

sobota 21. května - Na setkání rodáků, které proběhlo koncem května za nádherného počasí, byla odhalena socha sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvořil ak. Sochař Otakar Marcin z Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Socha je umístěna vpravo od schodů na starý hřbitov.

Po vsi byla na sochu provedena sbírka s výtěžkem 58.852,- Kč. Dále přispěli kraj, obec a další sponzoři. Na setkání bylo pozváno 197 rodáků, přijelo již 139, takže připravené prase, které bylo podáváno v podvečer, ze stolů zmizelo za půl hodiny. Prostě všichni účastníci se výborně pobavili, zavzpomínali a na památku si odvezli mimo jiné i společnou fotografii u rybníka na vsi.


Venkovní posezení u KD

květen - Venkovní posezení u kulturního domu bylo dokončeno těsně před setkáním rodáků sbitím dřevěného prkenného plotu a osazením brány.


Oprava hřbitovní zdi a branky

duben-květen - Na jaře byla rovněž provedena oprava celé zdi kolem starého hřbitova včetně brány, kterou zrenovoval pan Bruzl s Martinem Šteflem.


Nátěr fasády hasičské zbrojnice

konec dubna - Byl proveden nátěr fasády staré hasičské zbrojnice ve světlém odstínu žlutorůžové barvy.


Velikonoce - svátky jara

24. - 25. dubna 2011

První velikonoční kuře na hnízdě aneb jaro je tady...


Prořezávka stromů

březen - Zjara byla provedena prořezávka stromů po vsi, v zámecké aleji i cestou ke kostelu. U lípy před "Vlkovými" byl řez asi bohužel příliš radikální a lípa usychá.Vážení přísečtí spolurodáci,
rádi bychom Vás pozvali na "SETKÁNÍ RODÁKŮ", které se uskuteční v naší obci v sobotu 21. května 2011 současně se slavnostním odhalením sochy sv. Jana Nepomuckého.

Program bude zahájen ve 13.00 hod. bohoslužbou v kostele sv. Barbory. Po jejím ukončení a za účasti autora, akademického sochaře Otakara Marcina se uskuteční vlastní odhalení sochy Jana Nepomuckého, která bude umístěna v blízkosti schodiště ke kostelu.

Volná zábava pak bude pokračovat až do půlnoci v kulturním domě, kde bude zajištěno pohoštění včetně večeře a pro dobrou pohodu bude vyhrávat kapela Kněžičanka.

Tato kulturní akce je organizována též u příležitosti první historicky doložitelné písemné zmínky o naší obci Přísece, od které v letošním roce uplyne 777 let.

Věříme, že svou účastí přispějete nejen k oslavě tohoto výročí, ale využijete naše upřímné pozvání k přátelskému setkání, posezení a zavzpomínání se svými vrstevníky.

Přihlášky současně s úhradou účastnického příspěvku 280 Kč přijímá do 20. března 2011 paní Jarmila Böhmová, Příseka 64, 588 32 Brtnice, email: jaruska64@centrum.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Josef Hos, Osadní výbor
Zdeněk Hos, SDH
Alena Hosová, ČSŽ
Milena Škrdlová, Kulturní klub

Zpravodajství