Přísecký kostel sv.BarboryPřísecký zámeček Příseka

Zpravodajství

Zprávy 2012


Hlavní stránka


ZPRAVODAJSTVÍ

Zprávy a zprávičky z Příseky a z jejího blízkého okolí.


ROK 2012


Příprava výstavy nového hasičského areálu

podzim - Na podzim proběhla příprava výstavby plánovaného hasičského areálu na Vejhoně, která spočívala v zaměření nového areálu, jenž má být do budoucna náhradou za stávající areál pod Mátlovou cestou.


Obnova šindelové střechy kostela

září - listopad - V září započala očekávaná obnova horní části věže kostela sv. Barbory, do které zatékalo navzdory poměrně nedávné opravě.

Před patnácti lety opravu provedla firma pana Kloudy, která však neřešila opravy krovů a použila i starší šindelovou krytinu v jednoduchém krytí, proto skončila věž v havarijním stavu.


Oprava schodů na hřbitov

říjen - Na podzim proběhla oprava schodů na starý hřbitov, neboť byly s postupujícím časem těžce schůdné, takže došlo k jejich přeložení.


Položení chodníku

září - říjen - Uskutečnila se rekonstrukce chodníku podél silnice od potoku ke škole, po kterém v úseku kolem Šťávů nikdy nikdo nechodil z důvodu příliš úzkého průchodu.


Oprava vodovodu

září - Proběhla rekonstrukce děravého vodovodu v Chalupách, když voda už k Růžičkům téměř nedotekla. Opravena byla část od Mutlů k Růžičkům.


Sečení trávy

prázdniny - V průběhu letní sezóny probíhalo již druhým rokem sečení trávy na obecním prostranství.


Nový povrch tenisového kurtu

srpen - V průběhu léta došlo i na nový povrch na tenisovém kurtu a nátěr okolního plotu, na kterém se podíleli místní sportuchtiví starší mládežníci.


Úprava dětského hřiště

červenec - Na Vejhoně došlo k úpravám dětského hřiště. Byl vyrovnán terén, který byl oset trávou, doplněny nové lavičky a vyměněna skluzavka, která se dříve jevila příliš prudká.


Krupobití, jaké nikdo nepamatuje

3. července - V Přísece hořely po zásahu bleskem dráty elektrického vedení. Rovněž voda a kroupy zde napáchaly velké škody na střechách a na dalším majetku soukromém i obecním. Voda tu vytrhala i nedávno opravený chodník.

Intenzivní srážky odnesly i velkou část ornice z pole s kukuřicí u části lesa Hájky, kdy vyryly hluboký příkop a došlo i k zanesení místní komunikace.

Dle sdělení starosty osadního výboru pana Hose spadlo během 20 minut cca 50 mm srážek s kroupami o průměru až 5 cm.


Výsadba olší

jaro - Byly vysazeny olše od hráze Mlejňáku až ke hranicím Příseckého katastru.

Za pár let, až stromy vyrostou, dostane okolí potoka alespoň částečně novou tvář, která se bude podobat krajině ze 70. let, kdy se potok pod kravínem kroutil mezi stromy a denodenně pasoucí se krávy se tu v mělčinách chodily k napajedlu osvěžovat.

Tehdejší meandry potoka bych ještě dnes dokázal zakreslit, protože jsme zamlada s kamarády trávili většinu času ne u počítače, ale v přírodě.


Prořezání stromů

jaro - Na podzim loňského roku a na jaře 2012 proběhla úprava přestárlé a dožilé zeleně po celé vsi včetně výsadby nových stromů jako náhrady za vyřezané stromy.


Rekonstrukce elektroinstalace v hospodě

počátek roku - Po vyhoření osvětlení v místní hospůdce došlo počátkem roku k celkové rekonstrukci elektroinstalace ve výčepu, což je kvitováno s povděkem mnoha štamgastů, neboť si už větrák nemusí pouštět sami.

Zpravodajství